Case studies | Firma rekrutacyjna i outsourcing | Devire

Case studies

 

IT Services

Audyt i optymalizacja wydajności aplikacji

Koszty i utrzymanie aplikacji naszego klienta wymykały się spod kontroli. Audyt aplikacji zrealizowany przez Devire IT Services, zidentyfikował błędy w kodzie i wskazał priorytety dla rozwoju aplikacji.

Recruitment Process Outsourcing

Budowa centrum kompetencji od podstaw

Nasz klient postanowił otworzyć centrum kompetencji w Warszawie. Projekt obejmował zatrudnienie ponad 200 osób w 12 miesięcy. 

Rekrutacja stała IT

Zatrudnienie 9 ekspertów IT w 4 miesiące

Dynamiczny rozwój firmy wymagał zwiększenia zatrudnienia o pracowników o rzadkich umiejętnościach – zespoły z niszowym na rynku stackiem technologicznym COBOL.

Recruitment Process Outsourcing​

Rekrutacja 108 ekspertów w 11 miesięcy

Otwarcie centrum kompetencji w Polsce stanowiło dla naszego klienta kolejny krok w budowaniu pozycji firmy, jako liczącego się dostawcy rozwiązań audio i systemu dźwiękowego.

Outsourcing pracowniczy

Ponad 100 dedykowanych konsultantów w 12 miesięcy

Szybki wzrost i dynamiczna ekspansja na rynku naszego klienta stworzyły potrzebę zwiększenia wydajności wykonywanej pracy do realizacji pilnych projektów.

Outsourcing pracowniczy i praca tymczasowa

Outsourcing jako długofalowa strategia od 2017

Nasz klient potrzebował elastycznego wsparcia kadrowego, które uzupełniłoby działy w momentach największego wzrostu.

Rekrutacja stała IT

Logicworks x Devire

Klient planował rozszerzyć zasięg geograficzny swoich usług, co przekładało się na potrzebę zatrudnienia wykwalifikowanych inżynierów specjalizujących się w technologiach, takich jak AWS, Azure, Linux i JavaScript.

Rekrutacja stała

VitalAire x Devire

Wyzwaniem klienta było znalezienie kandydatów o wysokim profilu na niektóre stanowiska. Pomagaliśmy im w poszukiwaniu odpowiednich talentów.