Outsourcing pracowniczy | Zatrudnienie zewnętrzne Devire

Zatrudnienie zewnętrzne i outsourcing pracowniczy
W pełni elastyczny sposób pozyskiwania talentów

Na dzisiejszym, niezwykle dynamicznym rynku pracy coraz więcej firm dostrzega ogromne korzyści płynące z outsourcingu pracowniczego. Popularność zyskują nowe rozwiązania bezpośrednio związane z zasobami ludzkimi, takie jak świadczona przez Devire usługa - zatrudnienie zewnętrzne. To rozwiązanie, które w znaczący sposób ogranicza koszty, usprawnia procesy, podnosi jakość i zapewnia optymalizację działań biznesowych.
 

Na czym polega outsourcing pracowniczy z Devire?

Outsourcing pracowniczy (zatrudnienie zewnętrzne) to usługa, która polega na zatrudnieniu pracowników i delegowaniu ich do pracy u klienta. Devire dostarcza w określonym czasie pracowników lub kontraktorów, których profil odpowiada wymaganiom stawianym przez klienta. Najczęściej odbywa się to na zasadzie tymczasowego „wynajęcia” pracowników lub zlecenia podmiotom zewnętrznym określonych usług, które zastępują lub uzupełniają pracę konkretnych pracowników lub działów w firmie.

Wzrost znaczenia outsourcingu w biznesie wynika z dostrzeżenia korzyści płynących z przekazania firmom zewnętrznym części procesów operacyjnych. Przekłada się to bezpośrednio na utrzymanie stałej liczby etatów w firmie, optymalizację kosztów i usprawnienie procesów administracyjnych. Agencja rekrutacyjna Devire zapewnia zatrudnienie zewnętrzne zapewnia też lepszy dostęp do niezbędnych dla organizacji kompetencji oraz możliwość elastycznego reagowania na potrzeby biznesowe i następujące na rynku zmiany.

 

Przewodnik Outsourcing HR

Outsourcing pracowniczy – zalety

Zatrudnienie zewnętrzne to strategiczne narzędzie biznesowe, dzięki któremu firma może się skoncentrować przede wszystkim na swoich kluczowych działaniach. Zatrudnienie eksperta  lub firmy specjalistycznej z zewnątrz to gwarancja wysokiego poziomu świadczonych przez nich usług, bez konieczności stałego inwestowania oraz  szkolenia pracowników.

Wydzielenie procesów zatrudnienia poza firmę klienta pozwala na zachowanie efektywnego i elastycznego modelu zarządzania organizacją w kontekście polityki personalnej. Gwarantuje szybkie pozyskanie wykwalifikowanego pracownika, bez utraty ciągłości obsadzania stanowisk. Ponadto pozwala na znaczące zoptymalizowanie kosztów personalnych w firmie.

Devire — Twój partner w zatrudnieniu zewnętrznym

W ramach zatrudnienia zewnętrznego firma rekrutacyjna Devire przejmuje wszystkie zobowiązania administracyjno-księgowe klienta. Dzięki temu nie ponosi on kosztów obsługi administracyjnej i księgowej oraz w znaczącym stopniu ogranicza koszty rekrutacji, zatrudnienia i utrzymania pracownika. Devire przejmuje za klienta takie zobowiązania, jak organizacja procesów rekrutacyjnych, administracja wynagrodzeń, kontrola poziomu absencji pracowników oraz bieżące uzupełnianie niezbędnego personelu.

Pobierz przewodnik “Co to jest outsourcing w HR?”

Przygotowaliśmy przewodnik dla firm, który krok po kroku wyjaśnia czym jest i jak działa zatrudnienie zewnętrzne. Pobierz przewodnik “Co to jest Outsourcing w HR?”.

W agencji HR Devire świadczymy usługi zatrudnienia zewnętrznego w trzech modelach:

Powiedz kogo potrzebujesz, my zajmiemy się resztą.
Szukasz najlepszych pracowników do swojej firmy?
Świetnie się składa, bo w Devire rekrutujemy tylko najlepszych.
TEMP