Informacje szczegółowe - firma rekrutacyjna Devire
Informacje szczegółowe

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH KANDYDATÓW DO PRACY

 

1. Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych osobowych będą:

a) Devire sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa
 • telefonicznie: (+48) 22 312 4098

b) Devire GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Taunusanlage 1, 60329 Frankfurt am Main
 • telefonicznie: +49 89 206 021 650

c) Devire s.r.o. z siedzibą w Pradze. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Pod vilami 747/10, Nusle, 140 00 Praha 4
 • telefonicznie: +420 777 850 015

2. Inspektor ochrony danych

Wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych jest Beata Pucyk. Kontakt z Beatą Pucyk może odbywac się mailowo pod adresem: gdpr@devire.pl lub listownie na adres spółki Devire sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
 • ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
 • wybrać odpowiednią osobę do pracy u naszego Klienta lub u nas.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy regulowanej przez Kodeks Pracy lub umowy B2B – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w formularzu, CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

4. Dane zbierane ze źródeł trzecich

W ramach rekrutacji możemy zbierać Twoje publicznie dostępne dane z portalu LinkedIn. Są to upublicznione przez Ciebie na tym portalu informacje dotyczące Twojego doświadczenia zawodowego, zajmowanych stanowisk, wykształcenia, publikacji oraz znajomości języków obcych.

5. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, przez okres dwudziestu czterech miesięcy od daty dodania przez Ciebie CV do naszej bazy. W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji Twoje dane będą przetwarzane przez okres dziewięciu lat od momentu złożenia aplikacji.

6. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • Naszym Klientom, w imieniu których prowadzimy procesy rekrutacyjne;
 • Naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez kontakt na dane wskazane w pkt 1.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.