Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego obchodzony jest w dniu 10 października. Jest to inicjatywa ustanowiona w 1992 przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). W tym roku tematem wyznaczonym przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego (WMHF) jest „Zdrowie psychiczne dla wszystkich. Większe inwestycje – lepszy dostęp”, a celem jest zwiększenie świadomości w zakresie zdrowia psychicznego na całym świecie oraz konieczności zwiększenia nakładów w tym obszarze zwłaszcza w czasie pandemii COVID-19 i po jej wygaśnięciu.

Głównym założeniem obchodów jest zwrócenie uwagi na dbałość o zdrowie psychiczne, pomoc osobom chorym, poprawa opieki zdrowotnej nad osobami z zaburzeniami, a także promowanie właściwych postaw ludzkich wobec osób zmagających się z zaburzeniami psychicznymi.

Zdrowie psychiczne w trakcie pandemii

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego celebruje świadomość globalnej społeczności w empatyczny sposób, pomagając ludziom i umożliwiając im podjęcie działań oraz tworzenie trwałych zmian. W Devire wielokrotnie prowadziliśmy szereg angażujących aktywności CSR związanych ze zdrowiem psychicznym, a w naszym ostatnim raporcie Rynek Zmiany Pracy 2021 poruszaliśmy temat wpływu pandemii na zdrowie pracowników.

Badanie analizowało niepewność i stres, na które narażeni byli pracownicy w dobie koronawirusa. 39% osób zapytanych o swoje zdrowie psychiczne wskazało, że odczuwa skutki stresu wywołanego pandemią, natomiast 40% twierdziło, że epidemia w żaden sposób nie wpłynęła na ich samopoczucie. Lockdown, dystans społeczny i niestabilna sytuacja rynku pracy wywołała reakcje psychologiczne, które są odczuwalne przez wielu do dziś. Dlatego tak ważne jest zwracanie uwagi na kilka kwestii, które wydają się zasadnicze dla poprawy sytuacji tych osób.

Czy Twoje zdrowie psychiczne ucierpiało w trakcie pandemii?
Czy Twoje zdrowie psychiczne ucierpiało w trakcie pandemii?

Wsparcie w utrzymaniu kondycji psychicznej

Sytuacja na rynku pracy stabilizuje się, jednak pandemia cały czas determinuje samopoczucie wielu. Część osób nadal odczuwa trudności z zachowaniem równowagi pomiędzy życiem zawodowym, a prywatnym. Inni borykają się z samotnością lub utratą zatrudnienia. Na poprawę ich sytuacji składa się wiele czynników. Jednym z nich jest zaangażowanie pracodawcy w działania mające na celu zwrócenie uwagi na realną pomoc, przełamanie tabu oraz walkę ze stygmatyzacją osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi.

Po wybuchu pandemii, pracodawcy mieli ogromny wpływ na kondycje psychiczną zatrudnionych. Szybka reakcja na pojawiające się potrzeby była jedną z dobrych praktyk, na które warto było postawić. Jednak przekonaliśmy się, że była to utopijna wizja. Ponad połowa badanych (61%) wskazała, że pracodawca nie zapewnił im wsparcia w zakresie utrzymania dobrej kondycji psychicznej.

Czy Twój pracodawca zapewnił Ci wsparcie w zakresie utrzymania kondycji psychicznej w czasie kryzysu, wywołanego pandemią COVID-19?
Czy Twój pracodawca zapewnił Ci wsparcie w zakresie utrzymania kondycji psychicznej w czasie kryzysu, wywołanego pandemią COVID-19?

Potrzeby pracowników

Istnieje grono firm, które troszczą się o zatrudnionych pracowników, a ich działania pozytywnie wpływają na kulturę organizacji. Pracownicy tych firm w trakcie pandemii mogli liczyć jednocześnie na elastyczność w stosunku co do wyboru formy pracy i wparcie związane z odpowiednim sprzęt oraz narzędziami do pracy on-line. Dziś to właśnie ta grupa zatrudnionych wykazuje się większym zaangażowaniem w wykonywanie zadań i lojalnością w stosunku do pracodawcy.

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego w Devire

Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu są istotnym elementem naszej organizacji. Dlatego odchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego aż przez tydzień, a celem jest nie tylko zwiększenie świadomości znaczenia zdrowia psychicznego, ale także przekazanie środków finansowych na Fundację Towarzystwa Przyjaciół Centrum Zdrowia Dziecka, która buduje nowoczesne Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży.

Warto podkreślić, że nigdy nie ograniczaliśmy się do jednorazowych akcji. Działania CSR stanowią główny element kultury Devire. Społeczna odpowiedzialność biznesu w naszym przypadku wiąże się z tworzeniem przyjaznego miejsca pracy oraz takiego, które wspomaga lokalne społeczności. Powołaliśmy w naszych szeregach dyrektora ds. szczęścia oraz lidera Diversity & Inclusion, którzy przekuwają plany w realne działania. Dodatkowo, prowadzimy cykliczne badania satysfakcji klientów jak i pracowników. A w planach mamy jeszcze więcej. Wielokrotnie nasze projekty z zakresu CSR udowadniały, że takie postępowanie buduje lojalność i zaufanie oraz zwiększa motywację i produktywność pracowników.