Top 10 najbardziej poszukiwanych specjalistów IT - Devire
 • Top 10 najbardziej poszukiwanych specjalistów IT

   

  Rozwój nowych technologii powoduje wzrost zapotrzebowania na ekspertów IT w wielu specjalizacjach. Według raportu Devire.pl „Branża IT 2021/22” eksperci z obszarów software development, cloud computing, cyber security oraz business intelligence nie mogą narzekać na brak ofert pracy. Na których pracowników jest największe zapotrzebowanie? Poniżej przedstawiamy listę 10 najbardziej poszukiwanych specjalistów IT na rok 2022.

  Wskutek pandemii rynek pracy został zmuszony do szybkiej adaptacji do nowej, wirtualnej rzeczywistości. Wykorzystanie technologii cyfrowych stało się niezbędne w obliczu nowego modelu pracy i komunikacji. Rozwiązania chmurowe, zaawansowana analityka danych, sztuczna inteligencja oraz automatyzacja i robotyzacja to najgorętsze trendy technologiczne, które napędzają wyścig po specjalistów IT. Poprosiliśmy ekspertów rekrutacji w IT oraz IT Contractingu w Devire o 10 najbardziej poszukiwanych specjalistów IT w 2022 roku.

  Software Developer

  Software Developer to osoba, która zajmuje się projektowaniem danego oprogramowania, oraz jego rozwojem. Co oznacza, że zakres obowiązków jest dosyć szeroki – od projektowania nowych funkcji, ulepszenia istniejącego oprogramowania po prowadzenie dokumentacji projektu. Firmy poszukujące kandydatów na to stanowisko oczekują bardzo dobrej znajomości głównych języków programowania, takich jak ASP.NET, C++, Java, JavaScript i Python. Ten zawód polega również na skutecznym komunikowaniu się z pracownikami i klientami, często w języku angielskim, oraz wymaga od kandydata cierpliwość i dokładność, chęci uczenia się, oraz szukania najbardziej optymalnych rozwiązań. Specjalista na tym stanowisku zarobi średnio od 12 000 PLN do 26 000 PLN na umowie o pracę (UoP) oraz od 10 000 PLN do 30 000 PLN na umowie o współpracę (B2B).

  Software developer – jak zachęcić go do zmiany pracy? 

  Cloud Architect

  Cloud Architect to stanowisko eksperckie, które polega na  zarządzaniu strategią cloud computing w organizacji. Jest odpowiedzialny za opracowanie planu wdrożenia tego rozwiązania w różnych środowiskach, tworzenie aplikacji chmurowych oraz zarządzanie całym procesem. Ekspert z tego obszaru powinien wyróżniać się dużą wiedzą i doświadczeniem z zakresu technologii i infrastruktury cloud computing oraz znać następujące języki programowania: Java, PHP, Python, oraz frameworki Node.js, Ruby on Rails i in. Zdarza się, że Cloud Architect jest angażowany w proces sprzedażowy dlatego kompetencje miękkie, takie jak skuteczność w prowadzeniu negocjacji i komunikacji, biegła znajomość języka angielskiego czy praca zespołowa, są mile widziane. Cloud Architect zarobi średnio od 15 000 PLN do 30 000 PLN na UoP oraz od 18 000 PLN do 30 000 PLN na B2B.

  BI (Business Intelligence) Developer

  Do obowiązków Business Intelligence Developera należy rozwijanie i utrzymywanie istniejących baz danych. Przy czym kluczowym jest tworzenie nowych narzędzi, które będą mogły posłużyć do przetwarzania i przechowywania baz. Rola BI Developera wymaga znajomości języka SQL, narzędzi ETL, Oracle lub języka programowania C#. Dodatkowo, konieczna jest biegła znajomość języka angielskiego, umiejętność pracy w zespole czy komunikatywność. Zarobki specjalistów IT z tego obszaru z kilkuletnim doświadczeniem mogą przekroczyć nawet 25 000 PLN. Zakres wynagrodzeń domyślnie mieści się w przedziale od 15 000 PLN do 22 000 PLN.

  Cyber Security Expert

  Cyber Security Expert odpowiada za tworzenie systemów i rozwiązań odpornych na ataki hakerów, zabezpieczenie aktualnych systemów i narzędzi przed atakami, testowanie i ulepszanie wdrożonych metod oraz podejmowanie działań w przypadku zagrożenia. Specjalista, który rozważa karierę w tym zawodzie, powinien wykazywać się wiedzą dotyczącą systemów bezpieczeństwa IT – AntyMAlware, DLP, URL filtering, Network and Host IDS/IPS, SIEM, PAM, WAF, DAM. Zapotrzebowanie na ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa rośnie, a sami pracownicy mogą spodziewać się zarobków rzędu 10 000 PLN – 30 000 PLN w zależności od stażu pracy.

  DevOps Engineer

  Ekspert pracujący na stanowisku DevOps Engineer odpowiada za tworzenie i rozwój oprogramowania oraz utrzymywanie środowiska, w którym to oprogramowanie funkcjonuje. Od DevOpsów wymaga się wiedzy w zakresie języków programowania takich jak Python, Perla, Ruby czy Basha oraz środowiska Linux i narzędzi do automatyzacji Hudson, Jenkis, Puppet, oraz Artifactory. Jako, że ekspert z tego obszaru dba również o usprawnienie komunikacji między zespołami i integrowanie w ramach jednego procesu kilku funkcji wytwarzanego produktu, oczkuje się od niego zdolności komunikacyjnych i umiejętność pracy w zespole. Zakres wynagrodzeń domyślnie mieści się w przedziale od  13 000 PLN do 27 000 PLN.

  Kim jest DevOps? Gdzie powstał ten zawód i w jakim celu? Jakie doświadczenie jest niezbędne do wykonywania tej profesji? 

  Product Manager

  Product Manager w branży IT pełni ważną funkcje ze względu na różnorodność jego umiejętności i doświadczenia. To on jest łącznikiem między biznesem, technologią i UX, zatem powinien posiadać wiedzę i doświadczenie w każdym z tych obszarów. Product Manager musi też umieć podejmować decyzje związane z rozwoje produktu oraz jego sprzedażą. Wynagrodzenie Product Managera oscyluje pomiędzy 14 000 PLN, a 30 000 PLN w zależności od stażu pracy i doświadczenia.

  Programmer Analyst

  Podstawową różnicą między Developerem a Programmer Analyst jest zakres ich obowiązków. Developerzy tworzą oprogramowanie i lepiej rozumieją pełny zakres projektu. Z kolei Programmer Analyst zaangażowany jest w określoną część projektu. Analizuje potrzeby użytkowników oprogramowania, dostarcza rozwiązania oparte na technologii, i tworzy dokumentację wymagań oraz plany systemowe W zależności od zakresu stanowiska od ekspertów wymaga się znajomość języków programowania: Java, Javascript, PHP, C#, Python, C++, SQL, and .NET oraz umiejętność komunikowania się z innymi działami i członkami zespołu, przedstawianie swoich rekomendacji, a w wielu przypadkach nawet szkolenie użytkowników z nowych programów. Analitycy mogą spodziewać się zarobków rzędu od 11 000 PLN do 25 000 PLN.

  AI Architect

  AI Architect ma podobne obowiązki do analityka danych – planuje wdrażanie rozwiązań dobierając odpowiednie technologie i oceniając ewolucję architektury w miarę zmieniających się potrzeb firmy. Przede wszystkim praca architekta AI będzie wymagać kilku lat udokumentowane doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań machine-learning oraz w programowaniu. Dodatkowo obowiązkowa jest znajomość języków programowania takich jak Python, Java, Javascript, PHP, Ruby etc. W Polsce ten zawód nie cieszy się jeszcze dużą popularnością, a specjalistów IT z tego obszaru jest bardzo mało. Jednocześnie zauważyliśmy, że coraz więcej firm z USA szuka pracowników na to stanowisko. Wynagrodzenia AI Architectów wynoszą około 580 000 PLN rocznie.

  Administrator IT

  Rola Administratora IT jest niezbędna w każdej firmie. Do obowiązków tego specjalisty należy konfiguracja sieci i urządzeń sieciowych, zarządzanie bazą użytkowników, dbanie o odpowiednie oprogramowania antywirusowe, zarządzanie uprawnieniami, archiwizacja danych, nadzór nad serwerami i sprzętem IT oraz diagnostyka ewentualnych problemów w organizacji. Od kandydata wymaga się doświadczenia na podobnym stanowisku, biegłe posługiwanie się Windowsem, IOSem, Linuksem czy Novellem, oraz wiedzy z obszaru baz danych i bezpieczeństwa sieci. Zakres wynagrodzeń domyślnie mieści się w przedziale od 7 000 PLN do 14 000 PLN.

  Blockchain Engineer

  Praca Blockchain Engineera polega na tworzeniu aplikacji wykorzystujących technologię Blockchain oraz rozwijaniu nowych funkcji i ulepszaniu istniejącego produktu czy prowadzeniu dokumentacji projektu. Kandydat na to stanowisko powinien mieć wszechstronną wiedzę zarówno z obszaru programowania, jak i kryptografii. Do istotnych kompetencji należy znajomość języków programowania takich jak Java, C++, C#, JavaScript, Python czy PHP oraz pogłębiona wiedza z obszaru kryptografii, szyfrowania, bezpieczeństwa informacji czy budowania rozwiązań opartych o rozproszone bazy danych. Eksperci mogą spodziewać się zarobków rzędu od  25 000 PLN do 40 000 PLN.

  Szukasz pracy?

  Zobacz aktualne oferty pracy Devire.pl dla specjalistów i managerów z każdej branży. Zapoznaj się z poniższymi ofertami pracy. Czekamy na Twoje CV!