Zarządzanie różnorodnością w biznesie należy do kluczowych wyzwań kadry kierowniczej. Między innymi dlatego, że pracownicy najczęściej podejmują dziś współpracę z firmą, z której wartościami się utożsamiają. Jest to nie tylko sposób na przyciągnięcie talentów, ale przede wszystkim model zarządzania, który wpływa na efektywność działań, wyniki firmy oraz innowacyjność zespołów.

Wzrost znaczenia zarządzania różnorodnością pracowników wymaga dla swej skuteczności konkretnego podejścia, ale też konkretnych działań. Zatem intencją tej koncepcji jest sprostanie wyzwaniom związanym z przyszłością rynku pracy, ale też egzekwowanie konkretnej strategii w zakresie zarządzania różnorodnością. Devire podjęło to wyzwanie i w ramach Miesiąca Różnorodności poddaliśmy się ocenie. Ocena ma na celu zidentyfikowanie obszaru do rozwoju w procesie budowania włączającej organizacji, otwartej na różnorodności.

Czym jest zarządzanie różnorodnością?

Zarządzanie różnorodnością to model zarządzania personelem, który ma na celu promowanie różnorodności w miejscu pracy jako jeden z kluczowych elementów organizacji wzmacniający rozwój oraz realizację celów biznesowych. Międzynarodowe, ale też krajowe organizacje nieustannie doświadczają zjawiska różnorodności ich zasobów ludzkich. W obecnym czasie uwzględniamy tradycyjne różnice takie jak wiek czy płeć, ale też mniej oczywiste — pochodzenie etniczne czy preferencje seksualne. Na większą niż wcześniej skale zespoły HR mierzą się z pytaniami dotyczącymi rozwiązań z zakresu zarządzania różnorodnością. Z uwagi na to zarządzanie różnorodnością jako strategia zarządzania personelem jest kluczowym aspektem dla organizacji, która chce spełniać oczekiwania pracowników i klientów.

Wstępna analiza rynku pokazuje, że zarządzanie strategią równych szans staje się kluczowym filarem dla wielu organizacji. Liderzy tacy jak Deloitte tworzą miejsca pracy przyjazne dla różnych grup pracowników oraz budują model biznesowy przyszłości. Kolejnym przykładem wartym eksploracji jest inicjatywa PwC, która polega na wyodrębnieniu osobnego zespołu do spraw różnorodności. Celem zespołu jest stworzenie dla pracowników środowiska pracy równych szans w zakresie ich kariery i rozwoju zawodowego. Wdrożenie tej strategii wiąże się z wieloma korzyściami dla firm. Poczynając od pozyskania nowego basenu rekrutacyjnego, kończąc na kształtowaniu odpowiedniego wizerunku organizacji — atutów jest wiele.

Jak zarządzamy różnorodnością w Devire?

Zarządzanie różnorodnością w Devire niesie ze sobą szereg rozwiązań przyczyniających się do rozwoju potencjału pracowników oraz do realizacji celów przedsiębiorstwa. Wdrażanie strategii równych szans jest aspektem, na którym obecnie się skupiamy. Niemniej jednak rozwiązania z tego obszaru pojawiły się w Devire już jakiś czas temu. Głównie opierały się na rozmowach na temat zarządzania zespołem, oraz celów i motywacji naszych działań w obszarze kultury firmy. Z czasem Devire stopniowo zwiększało liczbę kobiet pracujących na stanowiskach menadżerskich. Obecnie kobiety stanowią 78% pracowników firmy. Podczas gdy 54% kobiet zarządza zespołami, a 45% kobiet reprezentuje zarząd Devire.

Dawanie równych szans naszym pracownikom to nie koniec działań Devire na tej płaszczyźnie. W zeszłym tygodniu dołączyliśmy do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności. Podpisując Kartę zobowiązaliśmy się do informowania Forum Odpowiedzialnego Biznesu o podjętych działaniach społecznych oraz zarządzania różnorodnością nie tylko w naszej organizacji, ale także wśród naszych partnerów biznesowych.

“Ważne jest, aby skorelować różnego rodzaju działania, które podejmujemy jako organizacja i egzekwować przestrzeganie konkretnych regulacji i zasad, które wiążą się z byciem Sygnatariuszem Karty Różnorodności, koordynowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Dla Devire równe traktowanie w zatrudnieniu jest podstawową zasadą stosunku pracy. Dostosowanie turkusowego stylu zarządzania do wymogów Forum Odpowiedzialnego Biznesu przyszło nam z łatwością. Jednocześnie dla nas to okazja do wspierania współczesnych zasad rozwoju i stwarzania przestrzeni do współpracy”. – mówi Alicja Klitenik — Diversity & Inclusion Leader.

Jak wspieramy różnorodność?

Z pewnością naszym celem jest stworzenie strategii, która umożliwi nam rozsądne podejść do polityki różnorodności w Devire w perspektywie długookresowej. Przykładem działań przyczyniających się do wzrostu różnorodności jest promowanie zatrudniania osób niepełnosprawnych, czy zapobieganie dyskryminacji wśród naszych partnerów biznesowych. W tym roku pozyskaliśmy dla jednego z naszych zagranicznych klientów doświadczonego i efektywnego pracownika. Pracownik o którym mowa aplikował na stanowisko eksperckie. Ze względu na jego obniżoną sprawność komunikowania się, rozmowa rekrutacyjna odbywała się drogą mailową oraz przez komunikator LinkedIn. Po naszej stronie, niezbędne stało się wdrożenie elastycznych rozwiązań aktywizujących interakcje stron zainteresowanych. Przykładów tego typu jest wiele.

Pride Month w Devire

W czerwcu, w ramach Pride Month, przygotowaliśmy dla naszych pracowników miesiąc pełen niespodzianek. Nasi pracownicy będą mogli wziąć udział w webinarze w kolaboracji z Grupą Stonewall o temacie „Sojusznictwo — czym jest i jak praktycznie wspierać osoby LGBT+ w pracy oraz poruszyć ważne dla nich kwestie w konwersacji grupowej poświęconej tematyce różnorodności”. Dodatkowo powołaliśmy do zarządzania tym obszarem specjalistkę — Alicję Klitenik — Diversity & Inclusion Leader w agencji rekrutacyjnej Devire.

„W ramach bieżącego miesiąca planujemy działania takie jak szkolenia i webinary dla naszych pracowników z Grupą Stonewall. Kolejną inicjatywą którą planujemy jest seria pokazów filmowych związanych z tematyką równouprawnienia. Natomiast w tym miesiącu będziemy planować jak strategicznie podjąć tematykę różnorodności w perspektywie długofalowej bez ograniczania działań jedynie do Pride Month, czyli do końca czerwca”. – wyjaśnia Alicja Klitenik.