Korzyści z polityki różnorodności w Devire oraz wyzwania przed nami.
 • Korzyści z polityki różnorodności w Devire oraz wyzwania przed nami

   

  Jak pomóc w transformacji organizacji do środowiska bardziej otwartego kulturowo? Dobrą drogą do tego jest wprowadzenie procesów opartych na promowaniu różnorodności i inkluzywności. Przy okazji trwającego Miesiąca Różnorodności warto wspomnieć o korzyściach płynących z takiej polityki. W tym roku mamy w Devire drugą rocznicę powołania stanowiska Diversity & Inclusion Leadera, które objęła Alicja Klitenik. Z tej okazji Beata Pucyk — HR Manager w Devire — podzieliła się spostrzeżeniami na temat wprowadzania zmian, edukowania i wyznaczania celów w drodze do tworzenia inkluzywnego środowiska pracy. Takiego, gdzie potencjał każdego pracownika jest indywidualną wartością wykorzystywaną we wspólnym celu.  

  Odkryj tajniki tworzenia różnorodnego i inkluzywnego środowiska pracy. Przygotuj się na wyjątkową podróż po praktykach, które wspierają kulturę różnorodności wewnątrz naszej organizacji. Dowiedz się, jak Devire przekształca teorię w praktykę i czerpie korzyści z różnorodnych perspektyw.

  Transparentne procesy budują zaufanie

  Posiadanie transparentnych warunków zatrudnienia i procedur antydyskryminacyjnych to jedna z podstaw zarządzania różnorodnością w firmie. W Devire zdecydowaliśmy się na wprowadzenie polityki różnorodności oraz jawność wynagrodzeń już klika lat temu. Wtedy wdrażanie tego typu wartości było pierwszym z etapów procesów rozwoju firmy, które oddawało nasze przywiązanie do tworzenia turkusowej organizacji. Dziś naszym filarem jest nie tylko samoorganizacja, praca zespołowa, wspólne dążenie do celu oraz otwartość na nowe wyzwania. To także tworzenie inkluzywnej kultury współpracy, w której docenia się indywidualizm talentów oraz znaczenie integracji w ramach różnorodnych doświadczeń i przekonań. 

  „Obecnie jawność wynagrodzeń czy transparentność powinny być standardem na rynku pracy. Klika lat temu głównym powodem do wprowadzenia przejrzystych warunków i procedur antydyskryminacyjnych w Devire było ułatwienie pracownikom ich codziennej pracy, bo pozwalało uniknąć potencjalnych konfliktów i niedopowiedzeń. Polityka równości i płac oraz jasne siatki płac w Devire dotyczą wszystkich pracowników, niezależnie od szczebla i rodzaju wykonywanej pracy". – komentuje Beata Pucyk, HR Manager w Devire.

  Transparentne warunki zatrudnienia i jawność płac pomagają także naszym ekspertom w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych do Devire. Natomiast przejrzyste kryteria awansu umożliwiają kandydatowi lub pracownikowi oszacować, jakiego wynagrodzenia może się spodziewać na przykład po roku pracy oraz jakie kryteria powinien spełniać, aby awansować. Bez posiadania tego typu założeń, zachowanie zasady fair play w dużej organizacji może stać się nie lada wyzwaniem dla pracodawców. 

  „Wielu kandydatów pyta o politykę równości płac oraz transparentność zarobków już podczas pierwszej rozmowy w sprawie pracy. W branży rekrutacyjnej takie kwestie jak oczekiwania finansowe kandydata czy cele wyznaczone przez obecnego pracodawcę są często poruszane w pierwszej kolejności. Jako eksperci w HR wiemy, jak ważne są te aspekty dla rekruterów. Od początku mówimy otwarcie o kulturze organizacyjnej i wizji naszej firmy". – dodaje Beata.

  Polityka różnorodności i równości płac dla efektywnego rozwoju

  W Devire polityka różnorodności i równości płac nie jest dla nikogo tajemnicą. Wprowadzenie takiego rozwiązania przyczynia się między innymi do rozwoju potencjału pracowników. Chcemy, by nikt w naszej organizacji nie czuł się wykluczony czy dyskryminowany ze względu na płeć, pochodzenie czy poglądy. 

  „Mężczyźni i kobiety piastujący jednakowe stanowiska oraz posiadający te same kompetencje zarabiają tyle samo. Co więcej, eksperci pracujący w tych samych zespołach biznesowych, mający analogiczne cele, też są zatrudnieni na identycznych warunkach. Oznacza to, że mają takie samo wynagrodzenie podstawowe, obowiązują ich te same systemy prowizyjne oraz mają dostęp do tych samych benefitów i narzędzi. Bez względu na to czy zatrudniamy konsultanta w biurze centralnym czy regionalnym, jeśli ma te same cele to ma też identyczne warunki pracy. Pomaga nam to zachować zasadę fair play". – tłumaczy Beata Pucyk.

  Kiedyś dobre praktyki, dziś nowe standardy

  Kulturowo zróżnicowane organizacje są postrzegane zarówno przez kandydatów, jak i pracodawców, jako bardziej etyczne i odpowiedzialne społecznie. Różnorodność w miejscu pracy odgrywa kluczową rolę w budowaniu marki oraz prowadzi do wzrostu rentowności poprzez tworzenie platformy wymiany koncepcji i możliwości zwracanie uwagi na różne wyzwania z różnych punktów widzenia. Możliwość zobaczenia wyzwań z indywidualnych perspektyw okazuje się dodatkową wartością dla firmy obok stworzenia przyjaznego pracownikom środowiska. Wyznaczenie stanowiska Diversity & Inclusion Leader jest dobrym pomysłem, aby ta problematyka była odpowiednio zaopiekowana.  

  „Michał Młynarczyk (Prezes Devire Group) zauważył, że kluczowym elementem budowania poczucia przynależności są działania z zakresu zarządzania różnorodnością i budowania inkluzywnej kultury organizacyjnej. Decyzja Michała wynikała nie tylko z obserwacji trendów rynkowych, ale także potrzeb zatrudnionych pracowników. Biorąc pod uwagę różnorodność zespołu pod względem kultury, wieku, kompetencji, wyłonienie lidera, który skoordynuje różnego rodzaju działania i zajmie się egzekwowaniem konkretnych regulacji i zasad było naturalną konsekwencją dynamicznego rozwoju firmy w ostatnich latach. Dlatego też w ubiegłym roku Alicja Klitenik została Diversity & Inclusion Leaderem w Devire". – tłumaczy Beata Pucyk.

  Promujemy różnorodność na wielu płaszczyznach. Jedną z takich inicjatyw jest seria Let’s Meet w naszych mediach społecznościowych. Integracyjne środowisko pracy to wartość, która sprawia, że jesteśmy firmą innowacyjną oraz pełną nowych pomysłów w zakresie zatrudnienia. To również prowadzi do osiągania (i przekraczania!) założonych celów biznesowych.

  Już na etapie rekrutacji, jasna strategia Diversity & Inclusion pomaga nam wyłowić najlepsze talenty oraz efektywnie je przy sobie zatrzymać. Zatrudniając nowe osoby do zespołu, menedżerowie rekrutują w sposób, który minimalizuje ryzyko kierowania się stereotypami i uprzedzeniami. To z kolei przekłada się na efektywność i kreatywność zespołów.  

  Sprawdź, jak walczyć z uprzedzeniami w pracy! Polityka różnorodności i równości płac.

  „Poszukując nowego członka zespołu, w pierwszej kolejności patrzymy na kompetencje danego kandydata. W tym przypadku edukacja pracowników leży po stronie Alicji, która w ubiegłym roku wdrażała szkolenia i prowadziła webinar dla naszych pracowników z Grupą Stonewall. W tym roku planujemy szkolenia managerów z zakresu różnorodności i tolerancji. Tego typu inicjatywy już na stałe zagościły w naszym wewnętrznym systemie szkoleń". – dodaje Beata.

  Różnorodność w Devire – co przed nami?

  Większość organizacji wciąż zmaga się z problemem tworzenia integracyjnego środowiska pracy, w którym każdy pracownik jest w stanie w pełni wykorzystać swój potencjał. Mimo dobrych intencji większość firm ma trudności z tworzeniem inkluzywnego miejsca pracy. Wynika to często z braku zrozumienia lub świadomości różnych sposobów, w jakie ludzie mogą być wykluczani. Dlatego ważnym aspektem jest edukacja i procesowe podejście do problemu. 

  Każdy z pracowników Devire —  niezależnie od poziomu zajmowanego stanowiska — ma inny zakres doświadczeń, ścieżki edukacyjne czy zawodowe. To wartość, a nie problem. Dlatego proces budowania inkluzywnej, otwartej organizacji powinien odbywać się na wielu poziomach. Niezależnie od tego czy rozmawiamy z przedstawicielami zarządu, czy ze studentami, którzy pracują u nas w ramach programu stażowego Devire Talent Hub, każdy członek organizacji ma silne poczucie przynależności oraz ma szanse być sobą, czując się przy tym swobodnie. Dla wewnętrznego działu HR najważniejsze są kompetencje i zaangażowanie zatrudnionych. 

  Organizacje zróżnicowane kulturowo – dlaczego warto?

  Wciąż widzimy obszary, które wymagają poprawy. Wyznaczają one cele, które chcemy osiągać w ramach dalszego rozwoju firmy. Devire chce tworzyć inkluzywne środowisko pracy, które będzie czerpać z unikalnych mocnych stron każdego pracownika. Robimy to, chcąc lepiej zrozumieć pracowników i otaczający ich świat. Realizowanie strategii D&I jest elementem zintegrowanego zarządzania różnorodnością, który łączy zarówno edukację pracowników, usprawnianie komunikacji wewnętrznej, zarządzanie polityką wynagrodzeń i wprowadzanie nowych standardów kultury organizacyjnej. 

  W miesiącu różnorodności chcemy dzielić się naszymi doświadczeniami i wiedzą na temat tych jakże ważnych zagadnień związanych nie tylko z kulturą organizacyjną, ale też rozwojem nas jako pracowników. Co bardziej wpływa na rozwój naszego potencjału, jak nie środowisko, w którym pracujemy? Różnorodność i inkluzywność to nie tylko modne tematy, ale też odpowiedzi na pytania o kierunek transformacji, w którym dobre samopoczucie pracowników jest jednym z kluczowych zagadnień wpływających na całościowe zaangażowanie i skuteczność funkcjonowania organizacji.

  Biorąc pod uwagę niedobór talentów, kryzys migracyjny czy niż demograficzny, zarządzanie różnorodnością to szansa dla nas wszystkich na tworzenie lepszych warunków pracy. Do czego chcemy zachęcać inne organizacje – zarówno naszych klientów, jak i innych polskich pracodawców. 

  Szukasz sprawdzonej firmy rekrutacyjnej? Sprawdź rozwiązania rekrutacyjne i outsourcingowe Devire.