Head of Remote - stanowisko na nowe czasy?
 • Czy model pracy rozproszonej będzie wymagał nowych stanowisk takich jak Head of Remote?

   

  Mijają dwa lata, odkąd do światowego rejestru chorób zakaźnych wpisano COVID-19. W tym czasie zdążyliśmy się przekonać, że społeczeństwo jest w stanie szybko zaadaptować się do zmian zachodzących na rynku pracy. Co więcej, zdecydowana większość pracowników poznała korzyści płynące choćby z pracy zdalnej lub hybrydowej i po zakończeniu pandemii chce kontynuować ten model pracy. W efekcie, takie rozwiązania jak praca zdalna, hybrydowa czy rozproszona cieszą się niebywałą popularnością i w wielu organizacjach pozostaną już na zawsze. Czy nowe modele pracy będą wymagały nowych stanowisk takich jak Head of Remote? Jak działy HR sobie z tym radzą? 

  Nowa rzeczywistość, nowe potrzeby

  Pandemia dała pracodawcom do zrozumienia, że pracownicy nie muszą fizycznie pojawiać się w biurze, aby wspólnie pracować. Ten czas również pokazał, że praca zdalna w żaden sposób nie wpływa na produktywność pracowników. A wiele przypadków udowodniło, że elastyczny sposób wykonywania swoich obowiązków zwiększa nie tylko produktywności zespołu, ale także poziom zadowolenia pracowników. Z uwagi na ten fakt, część firm zdecydowało o wprowadzeniu pracy hybrydowej, zdalnej lub rozproszonej już na stałe.

  O ile model pracy zdalnej i hybrydowej jest dobrze znany, to model pracy rozproszonej zyskuje na popularności w szczególności w środowiskach, które aktywnie wykorzystują technologie cyfrowe oraz dla których miejsce i czas świadczenia obowiązków nie ma znaczenia. W tym przypadku pracownicy danej organizacji pracują w różnych krajach i lokalizacjach. Głównym założeniem tej koncepcji jest odejście od postrzegania pracy przez pryzmat lokalizacji na rzecz perspektywy złożonego systemu relacji międzyludzkich funkcjonujących w środowisku cyfrowym. Praca w tym modelu wiąże się z szeregiem wyzwań. Dlatego coraz więcej firm aktywnie poszukuje do swoich struktur osób na stanowiska związane ze stworzeniem produktywnego miejsca pracy w oparciu o technologię. 

  Wdrożenie pracy zdalnej, hybrydowej lub rozproszonej wymaga większej odpowiedzialności i większej uwagi ze strony liderów. W konsekwencji firmy szukają kandydatów na nowopowstałe stanowiska skupiające się na zdalnych lub hybrydowych doświadczeniach zawodowych pracowników. Coraz częściej spotykamy się w Polsce z rekrutacjami na stanowiska Head of Remote czy Director of Hybrid Work, o których w 2019 roku nikt nie mówił, choć pewnie nie zdajemy sobie sprawy, jaki jest poziom odpowiedzialności tych kandydatów i jaką wartość dodaną mogą oni wnieść do firmy. Sprawdźmy, jakie kompetencje kryją się pod następującymi tytułami: Head of Remote, Director of Hybrid Working, Flexible Workspace Operations Manager, Employee Engagement & Flexible Work Manager.

  Szukasz pracy? Sprawdź aktualne oferty.

  Head of Remote - kompetencje przyszłości

  Wprowadzenie nowoczesnych modeli pracy wymaga nowych sposobów zarządzania ludźmi oraz zapewnienia przez organizację odpowiednich warunków do pracy. Ponadto, posiadanie zróżnicowanych zespołów, których członkowie wywodzą się z odmiennych lokalizacji, a co za tym idzie z innych kultur, zakłada wypracowanie innowacyjnej strategii oraz ustalenie, jakie narzędzia będą wykorzystywane w ramach wspólnego modelu pracy cyfrowej. Jakie kompetencje powinien posiadać kandydat ubiegający się o stanowisko Head of Remote? 

  Head of Remote nie jest w ścisłym tego słowa znaczeniu stanowiskiem kierowniczym. Osoba, która je obejmuje, jest partnerem wspierającym biznes i ściśle współpracuje z kadrą menedżerską, we wdrażaniu strategii, projektowaniu systemów i procesów związanych z zarządzaniem zespołem w ramach modelu pracy cyfrowej. Zatem od kandydata wymaga się szerokiej wiedzy teoretycznej oraz kilkuletniego doświadczenia z obszaru miękkiego HR, zarządzania usługami informatycznymi, wdrażania i dokumentowania ITSM (IT Service Management).

  Obowiązki Head of Remote obejmują monitorowanie wydajności pracowników, planowanie strategii zaangażowania i budowanie zasobów cyfrowych do użytku wewnętrznego. Co więcej, w tym przypadku szczególnie istotne jest doświadczenie z zarządzania komunikacją wewnętrzną w organizacji oraz kreowanie działań wzmacniających wizerunek pracodawcy. Ponadto, idealny kandydat powinien być zorientowanych biznesowo. Oznacza to, że jego działania powinny przełożyć się na innowacyjności rozwiązań, standaryzację procesów, a także efektywność kosztową, które odpowiadają zmieniającym się potrzebom firmy. 
   
  Rozważając zatrudnienie Head of Remotenależy upewnić się, że zostały podjęte niezbędne kroki, aby ocenić, na jakim etapie cyfrowego rozwoju organizacyjnego znajduje się dana firma, oraz należy wziąć pod uwagę potrzeby biznesowe. Ta wbrew pozorom niewielka inwestycja długofalowo pozwoli stworzyć produktywne miejsce pracy wykorzystujące technologie cyfrowe. 

  Head of Remote w Polsce – zapotrzebowanie i estymacja zarobków

  Zarządzanie zasobami ludzkimi to działania, które jeszcze do niedawna były kojarzone jedynie z pozyskiwaniem, rozwojem i utrzymaniem pracowników wewnątrz organizacji. Dziś dział HR odgrywa strategiczną rolę w budowaniu kultury, wartości oraz przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa i ma realny wpływ na wizerunek firmy, oraz redukcję kosztów. Wraz ze wzrostem oczekiwań pracodawców wobec działów HR, zaczęły pojawiać się nowe funkcje. W Polsce coraz częściej spotykamy się z rekrutacjami na takie stanowiska jak Chief Happiness Officer, CSR Manager, czy Chief Diversity Officer. Jednak rola Head of Remote nie jest jeszcze popularna. Biorąc pod uwagę dużą konkurencyjność i zmiany zachodzące na rynku pracy możemy przypuszczać, że w przyszłości i polscy pracodawcy będą szukać specjalistów ds. pracy zdalnej lub hybrydowej, lub przydzielą obowiązki pracownikowi, który ma odpowiednie kompetencję i chce się rozwijać w tym obszarze. Obecnie na takie rozwiązania stawiają firmy z branży technologicznej takie jak Facebook czy GitLab. 

  Z uwagi na brak danych dotyczących wynagrodzeń osób na stanowisku Head of Remote w Polsce, podanie konkretnej stawki jest bardzo trudne. Zakładamy, że wynagrodzenie kandydata ubiegającego się o pracę w tym obszarze jest zbliżone do zarobków  Process Ownera, bowiem oba stanowiska mają podobny charakter. Zatem zarobki Head of Remote mogą oscylować w granicach pomiędzy 20 000 PLN brutto, a 25 000 PLN brutto.