Rynek pracy IT w 2023 roku. Sprawdź 4 najmocniejsze trendy.
 • 4 trendy nowoczesnego rynku pracy IT

   

  Czas spojrzeć w przyszłość i zapytać: co przyniesie rok 2023 w IT? Każdy pracodawca w tej branży zastanawia się czego się spodziewać oraz na czym będzie zależało pracownikom IT w najbliższym czasie. Rynkiem pracy IT zachwiały ostatnio dynamiczne zmiany, do których pracodawcy muszą szybko się dostosować. Dlatego warto zwrócić uwagę na rosnącą potrzebę poczucia stabilności ekspertów IT, która staje się głównym czynnikiem kształtującym nie tylko relacje zawodowe, ale także trendy w branży. Ostatnie badanie Devire „Rynek Pracy IT 2023wykazało także, że dla ponad 80% ankietowanych dobre relacje z bezpośrednim przełożonym oraz bycie docenionym w pracy wpływają w ogromnym stopniu na decyzje o zmianie pracy czy pozostaniu w obecnej. Na co jeszcze kandydaci będą zwracać uwagę przy wyborze pracodawcy w 2023? Sprawdź 4 najmocniejsze trendy, które będą oddziaływać na rynek pracy IT w najbliższych miesiącach. 

  Rynek pracy IT w 2023 roku – trendy

  Próba zrozumienia dynamiki branży IT może być przytłaczająca, gdy wiesz, co jest motorem tych zmian. Przedstawiamy cztery najsilniejsze trendy definiujące rynek pracy IT w 2023 roku, które wskazali nasi respondenci podczas ostatniego badania. Zrozumienie tych wzorców może przynieść ogromne korzyści w planowaniu strategii HR.  

  1. Praca z domu, wypłata w euro

  Praca w domu stała się w ostatnich latach standardem, a przy obecnej sytuacji geopolitycznej i postępie cyfrowym, staje się łatwiejsza niż kiedykolwiek. Wiele firm dostrzega korzyści płynące z możliwości pracy zdalnej, takie jak zwiększona produktywność zespołów, dostęp do globalnej puli talentów i zmniejszenie kosztów ogólnych. Organizacje, które myślą przyszłościowo, korzystają z możliwości zatrudniania pracowników z całego świata. 70% badanych pracowników IT jest nie tylko otwartych, ale i bardziej skłonnych do podjęcia pracy dla firmy, która nie posiada biura/przedstawicielstwa w Polsce – zwłaszcza jeśli wynagrodzenie byłoby wypłacane w dolarach lub euro. 

  “Polskich programistów najchętniej zatrudniają firmy z Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych. W większości sytuacji nie oczekują obecności w biurze, mogą natomiast zachęcać do pojawienia się w siedzibie firmy. Pracodawca może również oferować możliwość relokacji, ale specjaliści bardzo rzadko z niej korzystają. Możliwość otrzymywania wynagrodzenia w euro lub w dolarach, w stawce nawet do 50% wyższej niż lokalne stawki, jest szczególnie atrakcyjna w zestawieniu do lokalnych kosztów utrzymania oraz przy obecnych wskazaniach polskiej inflacji. Czy to oznacza, że zagraniczne oferty zdominują polski rynek pracy IT? Z naszych obserwacji wynika, że oferty od pracodawców nieposiadających biura lub przedstawicielstwa w Polsce nadal stanowią znikomą część wszystkich ogłoszeń o pracę w tej branży”. – komentuje Grzegorz Opala – Dyrektor w zespole IT Contracting Devire

  element dekoracyjny

  2. Powrót do biura tylko na własnych zasadach

  Działy HR doskonale rozumieją, czego potrzebują pracownicy IT, aby wykonywać swoją pracę najefektywniej – mowa oczywiście o pracy zdalnej, która dla 80% badanych to obecnie standard. Niektórzy pracodawcy wciąż chcą, aby zatrudnieni wrócili do biura na 2-3 dni w tygodniu. Nasuwa się pytanie: czy takie podejście będzie skuteczne w nadchodzącym roku? Czy może to spowodować niezadowolenie pracowników, a nawet doprowadzić do ich całkowitego odejścia z organizacji?  

  To ważne pytanie dla HR w 2023 r. Rozmowy rekrutacyjne z kandydatami pokazują, jak ważne jest zapewnienie pracownikom IT większej elastyczności i wsparcia w osiąganiu satysfakcjonującej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Kandydaci coraz częściej pytają o hybrydowy model pracy, z których korzysta firma, co pokazuje, jak wysoko cenią sobie tę koncepcję. Liderzy HR powinny rozważyć wprowadzenie tego typu rozwiązań dla swoich pracowników, biorąc pod uwagę, że dla pracowników IT najważniejsze jest, aby mieć wybór. Nie chcą by decyzje zapadały odgórnie bez uwzględnienia ich potrzeb. 

  “Okazjonalna praca zdalna i model hybrydowy były u nas dostępne od lat, ale z powodu pandemii musieliśmy z dnia na dzień przenieść się na pracę w 100% zdalną. W naszym przypadku poszło to bardzo sprawnie, a z perspektywy osoby zarządzającej nie zauważyłem negatywnego wpływu zmiany trybu na efektywność zespołu. W związku z tym podjęliśmy decyzję o kontynuowaniu tego sposobu współpracy. Praca w 100% zdalna w IT jest u nas standardem i “nową normalnością”. Pozwoliło nam to nie tylko zwiększyć zadowolenie zespołu, ale również poszerzyć możliwości rekrutacyjne otwierając się na kandydatów z całej Polski bez konieczności relokacji. Po ponad 2 latach takiej pracy mogę powiedzieć, że wciąż dobrze się nam sprawdza i nie planujemy zmian. Biuro jest dla nas ważne i mimo tego, że wielu pracowników pracuje zdalnie, nie planujemy z niego rezygnować lub zmniejszać powierzchni. Z jednej strony pracownicy cenią sobie możliwość odwiedzenia biura od czasu do czasu, a z drugiej mamy też wiele działów, w których praca zdalna nie zadziałała tak dobrze jak w IT. Przykładowo spedytorów nakłoniliśmy kilka miesięcy temu do powrotu do biura i zarówno pracownicy jak i przełożeni widzą w tym wiele korzyści”. – komentuje Bartosz Wrzałka – COO, Adar Sp. z o.o.

  element dekoracyjny
  element dekoracyjny

  “W Wonga temat powrotu pracowników do biur pojawił się wiosną 2022. Pierwsze koncepcje dotyczyły systemu hybrydowego z jasno nakreślonym zakresem dni w tygodniu przepracowanych z biura vs z domu. Rozważaliśmy też wprowadzenie różnych rozwiązań dla różnych zespołów jak uczyniło to wiele innych firm. Braliśmy pod uwagę zróżnicowaną specyfikę pracy, choćby w zespołach IT, które w Wonga stanowią znaczną część pracowników. Te decyzje jednak ostatecznie nie zapadły. Dlaczego? W trakcie dyskusji wróciliśmy do naszych wartości, a dokładnie do jednej: Ludzie na 1 miejscu. Nasi pracownicy jasno określili jak ważna jest dla nich wolność wyboru, dlatego też uznaliśmy, że powinni mieć prawo do decydowania, jak chcą pracować”. – komentuje Marika Stolarska – HR Business Partner w Wonga Polska

  3. Więcej za mniej

  Pracownicy IT domagają się rewolucji w warunkach zatrudnienia, naciskając na wyższe wynagrodzenie i lepszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Widać to po popularności elastycznego czasu pracy czy dodatkowego dnia wolnego na tzw. self-care lub well-being. Te czynniki zapewniają pracownikom IT swobodę wyboru, jednocześnie zachowując te same warunki zatrudnienia. 

  “Kolejnym trendem jest wywarcie społecznej presji na zmianę warunków pracy. Zawody w obszarze IT charakteryzują się dużą elastycznością pod względem lokalizacji, w której się pracuje, pory dnia oraz przepracowanych godzin. Specjaliści pracując dla firm zachodnich, mają przyjemność zobaczyć atuty czterodniowego tygodnia pracy w związku z czym lokalny pracodawca robi się mniej pożądany przez najbardziej utalentowanych ekspertów. Warto zaznaczyć, że większe zainteresowanie skróconym czasem pracy jest związane z możliwością pracy w tym modelu poza granicami Polski. Przewidujemy, że w kolejnych latach czterodniowy tydzień pracy będzie musiał znaleźć odzwierciedlenie w polskim prawodawstwie lub umożliwić jego egzekwowanie. Jednak sprawdzi się tylko wtedy, jeśli nie będzie się wiązało z mniejszym wynagrodzeniem, gdyż pracownicy w IT są odpowiedzialni za wyniki, a nie za liczbę przepracowanych godzin”. – komentuje Yana Ruzhantsava, Team Lead zespołu Recruitment Process Outsourcing, Devire

  4. Rosnąca potrzeba uczestniczenia i stabilności

  Specjaliści IT kładą obecnie znacznie większy nacisk na elementy relacji społecznych i kultury organizacyjnej podczas poszukiwania pracy. Pracownicy IT chcą poznać wartości i sposób, w jaki firma funkcjonuje – zamiast patrzeć tylko na warunki czy zakres obowiązków, chcą uczestniczyć. Trzech na czterech ekspertów IT uważa, że pozytywne relacje z bezpośrednim przełożonym czy uznanie ze strony kolegów z pracy mają wpływ na zmianę pracodawcy w 2023 roku. 

  Pracownicy IT zdają sobie sprawę, jak ważne jest budowanie silnych relacji ze współpracownikami. Nie chodzi tylko o posiadanie umiejętności technicznych i wykonywanie powierzonych zadań – zarządzanie dynamiką zespołu jest tym, co daje im przewagę, jeśli chodzi o utrzymanie stabilności zatrudnienia. O sukcesie każdego projektu IT decyduje siła jego zespołu – niezbędna jest właściwa kombinacja osobowości i umiejętności. Zdolność menedżera do rozpoznania tego kluczowego czynnika pozwala na dokonywanie przełomowych zmian w projektach, zapewniając im sukces od samego początku. Sprawdź, jak HR może pomóc Hiring Managerom w rekrutacjach IT. 

  “Aktualnie naszym głównym założeniem jest umożliwienie pracownikom pracy zdalnej w takim zakresie, jaki jest dla nich komfortowy. Każdy zespół w oparciu o swoje cele sam ustala czy i jak często będzie spotykać się w biurze. Mamy tylko jedną zasadę – prosimy pracowników o przybycie na ważne spotkania o charakterze strategicznym, ale wierzymy też w poczucie odpowiedzialności naszych pracowników, więc ta zasada ma bardziej charakter partnerskiej umowy. Nasz elastyczny system hybrydowy funkcjonuje do tej pory bez zarzutu, dlatego też nie planujemy zmian. Naszą strategią jako HR jest tworzenie bezpiecznego miejsca pracy i wspieranie pracowników na każdym etapie ich ścieżki w Wonga, niezależnie od tego co dzieje się wewnątrz lub na zewnątrz organizacji. Rozumiemy, że każdy z nas jest sumą przeróżnych doświadczeń, oczekiwań, indywidualnych potrzeb w obrębie stylu pracy i komunikacji. Dlatego też uważamy, że praca w biurze nie powinna być przymusem. Widzimy też, że pracownicy bardzo doceniają wolność wyboru i sami bardzo często wybierają przyjazd do biura oraz osobiste spotkania z zespołem. Nasze biuro przez większość tygodnia jest wypełnione pracownikami – co ciekawe osoby pracujące w szeroko rozumianym IT pojawiają się w nim z równą częstotliwością. Staramy się tworzyć takie warunki pracy w biurze, by nasi pracownicy przyjeżdżali do niego nie tylko z poczucia obowiązku, ale też po to, by spędzić miło czas”. – komentuje Marika Stolarska – HR Business Partner w Wonga Polska

  Trendy widoczne już dziś tworzą rynek pracy przyszłości

  Patrząc w przyszłość mamy nadzieję, że będzie to rok o wielkim potencjale dla ekspertów HR i pracodawców w IT.  Pracownicy w branży są bardziej elastyczni, proaktywni i zorientowani na cel niż kiedykolwiek. Firmy i liderzy stają przed bezprecedensowymi wyzwaniami, ponieważ niedobór talentów, niestabilna sytuacja geopolityczna oraz potrzeba nowych umiejętności przywódczych testują ich sprawność. Aby wyprzedzić te zmiany, muszą proaktywnie wyznaczać cele, które zapewnią im sukces w tym ciągle zmieniającym się krajobrazie biznesowym. 

  Liderzy i działy HR muszą być przygotowani do szybkiej adaptacji i tworzenia środowiska pracy, które zachęca pracowników IT do pozostania zaangażowanymi. Dzięki zrozumieniu nowoczesnych trendów w zakresie zwiększenia satysfakcji ekspertów IT i budowaniu strategii retencji w organizacji, firmy mogą oczekiwać, że rok 2023 będzie najlepszym rokiem pod względem zatrzymywania największych talentów. 

  Rynek Pracy IT 2023 – najnowszy raport Devire

  Darmowy raport Devire „Rynek pracy IT 2023. Czy HR zna oczekiwania pracowników?” jest lekturą obowiązkową dla pracowników HR oraz IT, którzy chcą poznać najważniejsze oczekiwania specjalistów i nowe wyzwaniach branży, z którymi przyjdzie się zmierzyć działom HR w przyszłości.   

  Przeprowadzone badania ilościowe oraz zebrane dane jakościowe, pochodzące zarówno ze źródeł wewnętrznych, jak i zewnętrznych, pozwoliły ekspertom Devire na głębszą analizę zagadnień związanych z najnowszymi trendami HR oraz dały możliwość uzyskania dokładnego obraz branży IT na rynku pracy. Pobierz teraz.