Profesjonalne CV stanowi nieodłączny element procesu rekrutacyjnego, będąc swoistą wizytówką kandydata na dane stanowisko. Jest to dokument, który prezentuje zbiór informacji o naszych umiejętnościach, doświadczeniach zawodowych, wykształceniu oraz osiągnięciach. W dzisiejszym konkurencyjnym rynku pracy, gdzie liczba aplikujących osób może być znaczna, posiadanie starannie przygotowanego CV jest kluczowe, aby wyróżnić się spośród innych kandydatów i zwiększyć swoje szanse na zdobycie wymarzonej pracy. W tym artykule podpowiemy jakie informacje powinny się znaleźć w profesjonalnym CV.

10 kroków do idealnego CV

W niniejszym artykule przyjrzymy się, jakie informacje powinny się znaleźć w profesjonalnym CV, aby skutecznie zaprezentować nasze kwalifikacje i przekonać potencjalnego pracodawcę. Omówimy kluczowe elementy, które powinny być uwzględnione, takie jak sekcje dotyczące danych osobowych, celu zawodowego, doświadczenia zawodowego, wykształcenia, umiejętności oraz innych osiągnięć. Ponadto, przedstawimy praktyczne wskazówki dotyczące układu, struktury i stylu pisania CV, które pozwolą na efektywne przedstawienie swojego profesjonalnego profilu.

Informacje, które powinny znaleźć się w profesjonalnym CV, aby zwiększyć swoje szanse na sukces w procesie rekrutacyjnym:

#1 Pełne dane osobowe i jak najwięcej danych kontaktowych.

Ważne jest, aby obok zdjęcia umieścić swoje pełne dane osobowe oraz jak najwięcej danych kontaktowych w profesjonalnym CV. Dane osobowe powinny obejmować pełne imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail. Dostarczenie tych informacji umożliwia pracodawcy lub agencji rekrutacyjnej łatwy kontakt z kandydatem i umożliwia skuteczną komunikację w przypadku zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. Dodatkowo, warto rozważyć dodanie adresu strony internetowej lub linków do profesjonalnych platform społecznościowych, takich jak LinkedIn, które mogą uzupełnić i wzmocnić nasz profil zawodowy.

#2 Profesjonalny e-mail

Profesjonalny e-mail jest istotnym elementem w profesjonalnym CV. Zaleca się korzystanie z adresu, którego początek składa się z pierwszej litery imienia oraz nazwiska, na przykład “jnowak@gmail.com”. Taki adres pozwala na profesjonalne i czytelne identyfikowanie kandydata. Warto unikać adresów e-mail z pseudonimami, takimi jak “misio17@onet.pl” czy “lala02@wp.pl”.

#3 Im krócej tym lepiej

Dla osoby rekrutującej, bardziej przejrzyste i łatwe do odczytania będą punktowane informacje niż długie zdania budujące rozwlekłe opisy. Stosowanie punktów i krótkich fraz umożliwia szybkie zrozumienie kluczowych informacji o kandydacie. Ważne jest, aby podawać konkretne osiągnięcia, umiejętności i doświadczenie w sposób zwięzły i uporządkowany. Przejrzystość i uporządkowanie ułatwiają pracodawcy szybkie przeglądanie CV i łatwiejsze wyłonienie najważniejszych elementów.

Pamiętaj, że przy doświadczeniu zawodowym i edukacji, w CV obowiązuje odwrócony porządek chronologiczny, czyli aktualne stanowisko powinno być wymienione jako pierwsze.

#4 Podsumowanie zawodowe ''kartą przetargową'' kandydata

W podsumowaniu umieść 3-4 zdania opisujące dotychczasowe osiągnięcia. Pamiętaj, żeby te informacje były jak najbardziej szczegółowe. Pamiętaj, aby te informacje były jak najbardziej szczegółowe. Unikaj pisania ogólników, np., że odniosłeś liczne sukcesy w sprzedaży produktów firmy. Zamiast tego napisz, że np. w ciągu pół roku osiągnąłeś/aś wynik sprzedaży na poziomie 250 000 PLN, co stanowi 123% Twojego planu.

#5 Wybieraj te najważniejsze informacje

Na początku kariery zawodowej zazwyczaj umieszczamy wszystkie stanowiska, na których pracowaliśmy. Jednak z biegiem czasu, lepiej ograniczyć się do kilku najbardziej istotnych stanowisk z punktu widzenia nowego pracodawcy. Skupienie się na najbardziej relewantnym doświadczeniu zawodowym pozwoli na skoncentrowanie uwagi na kluczowych osiągnięciach i umiejętnościach, które mają związek z daną ofertą pracy. Skrócenie listy stanowisk pomoże również uniknąć zbyt rozbudowanego CV i zachować przejrzystość. Pamiętaj, że celem CV jest wzbudzenie zainteresowania pracodawcy, a skupienie się na najważniejszych aspektach pozwoli na lepsze podkreślenie swojego profesjonalnego profilu.

#6 Cele zawodowe traktuj priorytetowo

W przypadku braku doświadczenia zawodowego, istotne jest przedstawienie swoich celów zawodowych w CV. Można to zrobić, podkreślając, jakie działania podjąłeś dotychczas w celu osiągnięcia tych celów. Oto kilka aspektów, które warto uwzględnić:

Studia: Opisz osiągnięcia i sukcesy w trakcie studiów, nagrody, udział w projektach badawczych czy publikacje. 

Kursy i szkolenia: Wymień kursy, szkolenia lub certyfikaty, które ukończyłeś i które są związane z twoimi celami zawodowymi. 

Wolontariat: Podaj informacje na temat udziału w wolontariacie lub działalności społecznej. Wyróżnij konkretne projekty, w których brałeś udział i opisz, jakie umiejętności zdobyłeś lub jakie cele społeczne realizowałeś.

Przedstawienie tych informacji pomoże zbudować obraz Twojego zaangażowania, ambicji i wysiłku, jakie wkładasz w osiągnięcie swoich celów zawodowych. 

#7 Skup się na cechach, które są pożądane na danym stanowisku

W przypadku ubiegania się o stanowisko, ważne jest, aby skupić się na informacjach zgodnych z wymaganiami zawartymi w ofercie pracy. Aby uniknąć niepotrzebnych informacji, warto skoncentrować się na prezentacji pokrewnego doświadczenia. Ograniczenie się do informacji zgodnych z wymaganiami oferty pozwoli na bardziej skoncentrowane i skuteczne przekazanie swoich kwalifikacji, które są kluczowe dla tego konkretnego stanowiska.

#8 Znajomość języków

Kiedy tworzysz profesjonalne CV, ważne jest, aby skupić się na znajomości języków, które opanowałeś w stopniu co najmniej komunikatywnym. Dodanie języków, których nie opanowałeś w wystarczającym stopniu, nie przyniesie większych korzyści potencjalnemu pracodawcy. Przy aplikowaniu do polskiej firmy jako Polak, nie ma potrzeby umieszczania języka polskiego w sekcji dotyczącej znajomości języków. Koncentruj się natomiast na językach obcych, które posiadasz w zakresie, który umożliwia skuteczną komunikację i współpracę z klientami, partnerami biznesowymi lub zespołem międzynarodowym. W ten sposób podkreślisz wartość swoich umiejętności językowych i dostarczysz pracodawcy informacje istotne z perspektywy wymagań zawartych w ofercie pracy.

#9 Poziomy biegłości językowej

Skorzystaj z międzynarodowej skali znajomości języków obcych (A1, A2, B1, B2, C1, C2) lub opisz ją słowami (np. biegła znajomość języka angielskiego). Nie oznaczaj poziomu znajomości języka graficznymi wzorami: kółeczkami, gwiazdkami, kwadracikami lub na skali. Tak przedstawiona informacja nic nie mówi osobie rekrutującej. Jeśli posiadasz certyfikaty językowe, warto o nich wspomnieć.

#10 Nie kłam w CV

Wszystkie dane i informacje z Twojego CV są do sprawdzenia. Oszustwo w końcu wyjdzie na jaw, a wówczas tracisz wiarygodność jako przyszły pracownik.

Szukasz pracy? Sprawdź aktualne oferty pracy