Treść CV ma bardzo duży wpływ na wybór Kandydata. Dopilnuj by odpowiednio wyeksponować kluczowe informacje.

Pamiętaj, aby obok zdjęcia umieścić swoje pełne dane osobowe i jak najwięcej danych kontaktowych.

Co powinno się znaleźć w tej sekcji? Imię, nazwisko, data urodzenia, miasto zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres email oraz link do profilu w profesjonalnych serwisach – rekomendujemy LinkedIn. Najważniejsze, aby wszystkie te dane były aktualne.

Ważne, aby Twój email także wyglądał profesjonalnie.

Na potrzeby rekrutacji zalecamy korzystać z adresu, którego początek składa się z pierwszej litery imienia oraz nazwiska, np. jnowak@gmail.com. Adresy z pseudonimami, np. misio17@onet.pl lub lala02@wp.pl, lepiej wykorzystywać wyłącznie do celów prywatnych.

Staraj się używać krótkich zdań i zwięzłego języka w CV.

Dla osoby rekrutującej bardziej przejrzyste będą punkty niż długie zdania budujące rozwlekłe opisy.

Zacznij od podsumowania zawodowego, następnie doświadczenie, edukacja i szkolenia, a na końcu umiejętności.

Pamiętaj, że przy doświadczeniu zawodowym i edukacji, w CV obowiązuje odwrócony porządek chronologiczny, czyli aktualne stanowisko powinno być wymienione jako pierwsze.

Tylko 1 na 10 kandydatów dodaje podsumowanie zawodowe. To idealny sposób, żeby się wyróżnić!

W podsumowaniu umieść 3-4 zdania opisujące dotychczasowe osiągnięcia. Pamiętaj, żeby te informacje były jak najbardziej szczegółowe. Pamiętaj, aby te informacje były jak najbardziej szczegółowe. Unikaj pisania ogólników, np., że odniosłeś liczne sukcesy w sprzedaży produktów firmy. Zamiast tego napisz, że np. w ciągu pół roku osiągnąłeś/aś wynik sprzedaży na poziomie 250 000 PLN, co stanowi 123% Twojego planu.

Wybieraj te najważniejsze informacje

Na początku kariery najprawdopodobniej będziesz umieszczał wszystkie stanowiska, na których pracowałeś. Z biegiem czasu lepiej ograniczyć się do kilku stanowisk, najbardziej istotnych z punktu widzenia nowego pracodawcy.

Jeżeli nie masz jeszcze doświadczenia zawodowego, to napisz, jakie są Twoje cele zawodowe.

Pochwal się tym, co zrobiłeś do tej pory, aby te cele osiągnąć. Opisz sukcesy w trakcie studiów, ukończone kursy / szkolenia, udziały w wolontariatach.

W umiejętnościach skup się na cechach, które są pożądane na danym stanowisku.

Jeśli ubiegasz się o stanowisko Marketing Managera, na nikim nie zrobi wrażenia to, że posiadasz prawo jazdy kat. B1. Aby uniknąć niepotrzebnych informacji, opieraj się na wymaganiach zawartych w ofercie stanowiska, na które aplikujesz.

Jeśli aplikujesz do polskiej firmy i jesteś Polakiem, nie wpisuj w CV języka polskiego.

Nie dodawaj też języków, których nie opanowałeś w stopniu co najmniej komunikatywnym – znajomość podstaw danego języka nie przedstawia większych korzyści dla potencjalnego pracodawcy.

Jeśli w CV deklarujesz znajomość języka, oceń precyzyjnie, w jakim stopniu się nim posługujesz.

Skorzystaj z międzynarodowej skali znajomości języków obcych (A1, A2, B1, B2, C1, C2) lub opisz ją słowami (np. biegła znajomość języka angielskiego). Nie oznaczaj poziomu znajomości języka graficznymi wzorami: kółeczkami, gwiazdkami, kwadracikami lub na skali. Tak przedstawiona informacja nic nie mówi osobie rekrutującej. Jeśli posiadasz certyfikaty językowe, warto o nich wspomnieć.

Najważniejsza zasada przy pisaniu CV: NIE KŁAM.

Wszystkie dane i informacje z Twojego CV są do sprawdzenia. Oszustwo w końcu wyjdzie na jaw, a wówczas tracisz wiarygodność jako przyszły pracownik.