Rząd ogłosił gospodarczą i społeczną tarczę antykryzysową dla bezpieczeństwa przedsiębiorców i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2. Na jakie wsparcie możemy liczyć? Czego zabrakło w propozycji ustawy? Jakie pozytywne i negatywne cechy niesie w obecnym czasie tarcza antykryzysowa? Komentuje Michał Młynarczyk, Prezes Devire i Członek Zarządu Polskiego Forum HR.

Tarcza antykryzysowa - czego brakuje?

Jako Polskie Forum HR wraz z Konfederacją Lewiatan wskazywaliśmy również trzy niezbędne działania dotyczące ryku pracy, które powinny, a nie znalazły się w pakiecie „Tarczy” takie jak:

1. Zawieszenie obowiązku badań lekarskich wstępnych i medycyny praca dla pracowników – gdyż obecnie przepisy blokują możliwość rozpoczęcia pracy bez tych badań. Nasi Czescy sąsiedzi wprowadzili deklarację zamiast badań już od Poniedziałku. Na co czeka nasz rząd?

2. Wydłużenie okresu obowiązywania oświadczeń, zezwoleń o pracę i zezwoleń na pobyt cudzoziemców – optymalnie na kolejne 6 miesięcy. Obecnie osoby którym skończy się takie zezwolenie zostają w próżni (a pamiętajmy, że mówimy o milionie osób) – nie mogą wrócić do kraju i nie mają w Polsce środków do życia i sposobu zarobkowania.

3. Objecie również pracowników tymczasowych działaniami osłonowymi (zasady wypłaty wynagrodzenia i dofinansowań) w przypadku ograniczenia działalności pracodawcy.

Szukasz najlepszych specjalistów na rynku, dzięki którym Twoja firma osiągnie cele biznesowe i będzie o krok (lub kilka) przed konkurencją?