Jakie zdolności trzeba mieć żeby zdobyć wymarzoną pracę? Jak się okazuje liczą się już nie tylko wiedza i lata doświadczenia. Kwalifikacje zawodowe powinny być uzupełnione o zestaw tzw. kompetencji miękkich, które są doceniane nie tylko w agencjach reklamowych czy PR, ale także w firmach szukających programistów czy specjalistów IT. Przedstawiamy top 5 kompetencji, które powinien posiadać pracownik.

Dlaczego warto zwracać uwagę na kompetencje miękkie?

Kompetencje twarde to przede wszystkim umiejętności mierzalne, jak np. specjalistyczna wiedza, znajomość języków obcych i języków programowania czy umiejętność obsługo konkretnych programów komputerowych. Kompetencje miękkie są bardziej związane z osobowością człowieka, m.in. kształtowaniem relacji, komunikacją czy inteligencją emocjonalną. Trening tych umiejętności wymaga długiej i głębokiej pracy nad samym sobą. Jednak warto podjąć ten trud. Jak się okazuje, szkolenia w zakresie umiejętności miękkich mają priorytetowe znaczenie dla coraz większej grupy HR-owców, liderów zespołów oraz menedżerów. Według danych LinkedIn aż 57% starszych liderów twierdzi, że kompetencje miękkie są ważniejsze niż kwalifikacje twarde,.

Obecnie osoby odpowiedzialne za HR w firmach, prowadzą rekrutację na rynku napędzanym przez kandydata. Wielu pracodawców stoi przed wyzwaniem zatrudnienia wykwalifikowanego specjalisty w danej branży, który odpowie na oczekiwania i z łatwością zaaklimatyzuje się w organizacji. Najlepsi kandydaci mają świadomość tego, jak ważne jest ciągłe doskonalenie umiejętności – zarówno twardych, jak i miękkich. Aby zdobyć wymarzoną pracę i rozwijać karierę muszą udowodnić potencjalnemu pracodawcy, że warto w nich inwestować. Wiedzą, że współczesny rynek pracy opiera się przede wszystkim na partnerstwie oraz wzajemnej satysfakcji – pracownika i pracodawcy

Wybraliśmy TOP 5 kompetencji miękkich, które mają dzisiaj największe znaczenie na rynku pracy:

  1. Kreatywność – wychodzenie poza utarte schematy, umiejętność twórczego rozwiązywanie problemów i wymyślania nowych rozwiązań są dzisiaj na „wagę złota”;
  2. Perswazja – rewolucyjny pomysł, dobra strategia czy najlepsze rozwiązanie to jedno – trzeba je jeszcze przekonać do nich klienta czy zespół. Pracownik powinien być zaufanym „przewodnikiem”, który nakieruje innych na właściwe w danej sytuacji działanie;
  3. Współpraca – praca zespołowa tylko pozornie wydaje się prosta. Idealny członek zespołu powinien posiadać umiejętność efektywnej współpracy z ludźmi o zupełnie odmiennych charakterach i osobowościach;
  4. Adaptacja – firmy oczekują od pracowników gotowości do wyjścia ze strefy komfortu, umiejętności radzenia sobie z zachodzącymi w firmie i branży zmianami, reagowania na nie i dostrzegania możliwości rozwoju;
  5. Zarządzanie czasem – pracodawcy poszukują osób, które są konsekwentne, potrafią planować swoją pracę i systematycznie wykonywać poszczególne zadań, tak aby jak najszybciej osiągnąć wyznaczony cel.

Jak rozwijać kompetencje miękkie?

Przede wszystkim należy pracować nad samym sobą oraz rozwijać umiejętność budowania udanych relacji z innymi – jest to bardzo trudne zadanie, wymagające dużego zorganizowania i zaangażowania. Dobrym rozwiązaniem jest udział w kursach i szkoleniach. Certyfikowany coach może ocenić poziom zdolności osobistych i interpersonalnych oraz udzielić cennych wskazówek dotyczących top kompetencji miękkich.

Duże znaczenie ma również to, jakie kompetencje zostaną wyeksponowane w CV. Warto skupić się na potrzebach pracodawcy, wskazanych w ofercie pracy. Pamiętaj, aby zawsze pisać prawdę. Na etapie rozmowy kwalifikacyjnej rekruter może poprosić Cię o poparcie umiejętności przykładami sytuacji, w których okazały się pomocne.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia – konsultant agencji HR Devire pomoże Ci przygotować interesujący życiorys zawodowy, podkreślający Twoje mocne strony.

Szukasz pracy? Sprawdź aktualne oferty pracy