Rząd ogłosił gospodarczą i społeczną tarczę antykryzysową dla bezpieczeństwa przedsiębiorców i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2. Na jakie wsparcie możemy liczyć? Czego zabrakło w propozycji ustawy? Jakie pozytywne i negatywne cechy niesie w obecnym czasie tarcza antykryzysowa? Komentuje Michał Młynarczyk, Prezes Devire i Członek Zarządu Polskiego Forum HR.

“Nie ulega wątpliwości, że pilna i zdecydowana interwencja rządu była oczekiwana. Wirus do tej pory w geometrycznym postępie zaraża jednostki. Po przejściu tej fali może w równie geometryczny sposób pustoszyć ich portfele. Interwencja jest więc niezbędna, aby utrzymać miejsca pracy i nie spowodować fali bankructw i galopującego bezrobocia. Ale co ważniejsze musi rozwiązać problemy przedsiębiorców, z którymi borykają się już teraz.

Utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstw oraz miejsc pracy powinno być priorytetem rządu, jeśli chodzi o gospodarkę w nadchodzących miesiącach. Niestety pakiet tarczy nie idzie wystarczająco daleko w tym zakresie. Niezbędne jest zastosowanie istniejących już przepisów o przestoju ekonomicznym i obniżonym czasie pracy zmodyfikowanych tak, aby dać w czasie obecnego ”stanu zagrożenia” dużo większą elastyczność pracodawcom w tym zakresie. Również istotne są działania zapewniające zwiększenie płynności finansowej dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dobrze, że zaproponowano zawieszenie opłat na ZUS i zniesienie opłaty prolongacyjnej. Natomiast dla płynności firm dużo większym problemem będzie podatek VAT, który będą musiały odprowadzić od faktur nieopłaconych od swoich kontrahentów, którzy nie będą terminowo regulować płatności. Wydaje się, że tożsame przepisy plus uwolnienie kont split payment powinny mieć zastosowanie do podatku VAT.” – komentuje Michał Młynarczyk, Prezes firmy rekrutacyjnej Devire i Członek Zarządu Polskiego Forum HR.

Tarcza antykryzysowa - czego brakuje?

Jako Polskie Forum HR wraz z Konfederacją Lewiatan wskazywaliśmy również trzy niezbędne działania dotyczące ryku pracy, które powinny, a nie znalazły się w pakiecie „Tarczy” takie jak:

1. Zawieszenie obowiązku badań lekarskich wstępnych i medycyny praca dla pracowników – gdyż obecnie przepisy blokują możliwość rozpoczęcia pracy bez tych badań. Nasi Czescy sąsiedzi wprowadzili deklarację zamiast badań już od Poniedziałku. Na co czeka nasz rząd?

2. Wydłużenie okresu obowiązywania oświadczeń, zezwoleń o pracę i zezwoleń na pobyt cudzoziemców – optymalnie na kolejne 6 miesięcy. Obecnie osoby którym skończy się takie zezwolenie zostają w próżni (a pamiętajmy, że mówimy o milionie osób) – nie mogą wrócić do kraju i nie mają w Polsce środków do życia i sposobu zarobkowania.

3. Objecie również pracowników tymczasowych działaniami osłonowymi (zasady wypłaty wynagrodzenia i dofinansowań) w przypadku ograniczenia działalności pracodawcy.

Szukasz sprawdzonej firmy rekrutacyjnej? Sprawdź rozwiązania rekrutacyjne i outsourcingowe Devire.

Szukasz pracy? Sprawdź aktualne oferty pracy