Pracownicy na Mazowszu dość często zmieniali pracę w ostatnim roku, a stosunkowo duża liczba zatrudnionych z tego regionu uważa, że ich sytuacja zawodowa pogorszyła się. Mazowszanie są jednak otwarci na zmiany – 70% z nich chce po zakończeniu pandemii pracować w modelu hybrydowym. Dowiedź się więcej o rynku pracy na Mazowszu z perspektywy pracownika.

Mazowsze jest regionem, w którym pojawia się najwięcej ogłoszeń o pracy w całym kraju – w szczególności związane jest to ze skalą stołecznego rynku. Według danych największego polskiego portalu rekrutacyjnego Pracuj.pl, aż 21% ofert zamieszczonych w serwisie w roku 2020 pochodziło właśnie z tego województwa. Również wynagrodzenia są najwyższe w całej Polsce – według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, mediana zarobków wyniosła w zeszłym roku 6200 złotych (w kraju – 5100). A co o swojej sytuacji zawodowej i wynagrodzeniu sądzą sami pracownicy?

Zmiana i poszukiwanie pracy

Blisko połowa zatrudnionych z Mazowsza, a dokładnie 46%, w ciągu ostatniego roku zmieniła pracę (względem 43% w skali kraju). 41% zmian było wynikiem pandemii. Jedynie 29% pracowników, chociaż nie szuka nowej pracy, jest otwartych na propozycje zawodowe, co bliskie jest wynikowi ogólnopolskiemu, wynoszącemu 31%.

zmiana pracy Mazowsze

Ocena sytuacji zawodowej

Prawie taka sama liczba pracowników uważa, że albo ich sytuacja zawodowa nie uległa zmianie (42%), albo pogorszyła się (41%). W skali kraju występuje tu większy rozdźwięk – odpowiednio 45% i 37%. Jedynie 17% Mazowszan sądzi, że ich sytuacja się poprawiła. Na odmienne postrzeganie swojego położenia ma wpływ branża, w której pracują ankietowani: niektóre z nich, takie jak HoReCa, osłabiły się w trakcie pandemii, inne – jak IT i e-commerce – urosły.

Sytuacja zawodowa pracowika z Mazowsza

Wynagrodzenie

Jeśli chodzi o poziom wynagrodzeń, dane dla Mazowsza są dość bliskie ogólnopolskim – 55% osób jest zadowolonych ze swojej wypłaty, a 86% zmieni pracę, jeśli otrzyma wyższe wynagrodzenie (w całej Polsce – odpowiednio 55% i 85%). Mniej osób otrzymało w ciągu ostatniego roku podwyżkę – 30% względem 38% w skali całego kraju.

Wynagrodzenia pracownika z Mazowsza

Przyszłość pracy zdalnej

Jak zmienił się rynek pracy na Mazowszu po roku pandemii? Czy pracownicy wybierają hybrydowy model pracy? Znaczna większość pracowników z Mazowsza – równo 70% – chce po zakończeniu pandemii pracować hybrydowo: częściowo z domu, częściowo z biura. 15% zasmakowało w pracy zdalnej i nadal chce działać w tym modelu, podczas gdy 10% chce wrócić na stałe do biur. Tylko 5% zatrudnionych nie ma żadnych preferencji w tym zakresie.

Przyszłość pracy zdalnej na Mazowszu

Rynek pracy na Mazowszu: O badaniu

Raport #RynekZmianyPracy 2021 jest drugą edycją badania realizowanego wśród specjalistów i kadry kierowniczej. Ankietę przeprowadzono metodą CAWI, a odpowiedzi zbierane były od listopada 2020 roku do lutego 2021 roku. Na pytania odpowiedziało 3002 respondentów, spośród których 48% to specjaliści, 39% – menedżerowie, 7% – osoby na stanowiskach asystenckich, a 6% – studenci i wolni strzelcy.

Szukasz sprawdzonej firmy rekrutacyjnej? Sprawdź rozwiązania rekrutacyjne i outsourcingowe Devire.

Szukasz pracy? Sprawdź aktualne oferty pracy

.