Podnoszenie kompetencji liderów — dlaczego jest tak ważne?
 • Podnoszenie kompetencji liderów i menedżerów — dlaczego jest teraz tak ważne?

   

  Od zmian w modelach zatrudnienia, przez większą asertywność i wymagania kandydatów, po ewoluujący charakter pracy i pojawiające się nowe stanowiska, rynek pracy przekształca się w erę możliwości i wyzwań. Aby sprostać tym wyzwaniom, działy HR muszą wykazać się wysoką tolerancją wobec zmienności i niepewności oraz reagować. Ciągłe podnoszenie kompetencji liderów i menedżerów powinno być priorytetem dla pracodawcy, bo to właśnie oni wyznaczają kierunek i mają ogromny wpływ na kulturę organizacji. Sprawdźmy, dlaczego teraz jest to tak ważne oraz jak dbać o rozwój kompetencji liderów i menedżerów.

  Podnoszenie kompetencji — dlaczego jest tak ważne?

  Przy stale zmieniających się i rosnących wymaganiach gospodarki coraz bardziej konieczne staje się poszerzanie umiejętności w celu zachowania konkurencyjności na rynku pracy. Według najnowszego raportu Światowego Forum Ekonomicznego na temat zawodów przyszłości, ponad połowa wszystkich pracowników będzie potrzebowała przekwalifikowania do 2025 roku. Jeśli działy HR nie zajmą się tym szybko, istnieje ogromne ryzyko, że luka w umiejętnościach stanie się jeszcze większa niż przewidywano. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, podjęcie natychmiastowych działań jest konieczne w celu wyposażenia jednostek w nowe umiejętności, aby mogły one rozwijać się bez obaw i niepewności oraz potrafiły kierować zespołami w dobie niepewności gospodarczej.

  Nie jest zaskoczeniem, że umiejętności miękkie odgrywają coraz większą rolę w dynamicznym świecie biznesu — niezależnie od tego, czy chodzi o dobrą współpracę z partnerami, kierowanie zespołem, czy wprowadzanie innowacji. Wzmacnianie tych umiejętności z pewnością będzie kluczowe w nadchodzących latach. O których konkretnie kompetencjach mowa? Które z nich są szczególnie ważne?

  Kompetencje przyszłości – o co zadbać?

  Umiejętności miękkie stają się coraz bardziej pożądane przez pracodawców — otwierają możliwości rozwiązywania konfliktów i wzmacniają współpracę między zespołami. Niegdyś postrzegane jako zbędne, obecnie stanowią kluczowe narzędzie sukcesu w każdym środowisku pracy zorientowanym na pracę zespołową i innowacje.

  Szczególnie w tak zróżnicowanym środowisku pracy, z jakim mamy obecnie do czynienia, menedżerowie i liderzy, którzy potrafią reagować w sposób empatyczny i zrozumiały, mogą stanowić nieocenione zasoby dla swoich firm. W związku z tym ważne jest, aby określić, które umiejętności miękkie są potrzebne dziś i te, które będą potrzebne jutro. Sprawdźmy o jakich kompetencjach mowa: 

  • Współpraca i komunikacja 
  • Kreatywność i elastyczność 
  • Analityczne myślenie 
  • Przywództwo  
  • Zdolność do szybkiej adaptacji 
  • Motywacja do doskonalenia się 
  • Odporność i umiejętność radzenia sobie ze stresem 

  Umiejętności miękkie są wysoko cenione przez pracodawców i są czynnikiem decydującym o sukcesie zawodowym. Umożliwiają lepsze zarządzanie relacjami z każdym, od członków zespołu po klientów, pomagając zachować spokój w trudnych chwilach i koncentrując się na efektywnych rozwiązaniach. Ich znaczenie będzie rosło wraz ze zmieniającym się rynkiem pracy. 

  Podnoszenie kwalifikacji liderów i menedżerów — jak to zrobić?

  Dopasowywanie kompetencji pracowników do zmiennej przyszłości z pewnością stanowi wyzwanie dla działów HR. Dlatego należy priorytetowo potraktować procesy podnoszenia i zmiany kwalifikacji zatrudnionych, a w tym liderów i menedżerów. Jak to zrobić? Zmień wyzwania w szanse poprzez: 

  Szkolenie pracowników to jeden z kluczowych sposobów na radzenie sobie z pogłębiającą się luką kompetencyjną na rynku pracy. Dzięki rozbudowanej infrastrukturze szkoleniowej podniesienie kwalifikacji lub przekwalifikowanie się na nowe stanowiska jest dużo łatwiejsze. Działy HR już teraz powinny stworzyć strategię, która zadba o ten obszar. Takie szkolenia powinny nie tylko rozwijać kompetencje twarde, a przede wszystkim miękkie. Szczególnie w dobie kryzysu czy wejścia na rynek pracy nowego pokolenia firmy potrzebują liderów empatycznych i zdolnych do przystosowania się do różnego typu pracowników. 

  Programy menedżerskie i team liderskie oferują wyjątkową okazję do budowania umiejętności przyszłych liderów. Uczestnicy takiego programu zdobywają cenną wiedzę, doskonaląc jednocześnie swoje umiejętności w zakresie zarządzania strategicznego oraz pokazują najnowsze narzędzia AI umożliwiające automatyzacje pracy.  

  Spotkania branżowe i konferencje są kolejnym sposobem na rozwój nowych umiejętności menedżerów i liderów. Dzięki tego typu inicjatywom zatrudnienie uczą się od innych jak odnieść sukces w branży i wyprzedzać trendy. 

  Współpraca firmy i instytucji edukacyjnych w celu zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb przedsiębiorców związanych z jakością kapitału ludzkiego oraz dopasowania kierunku rozwoju młodzieży do potrzeb firm. Może się to odbyć poprzez stworzenie programów stażowych lub praktyk zawodowych dla uczniów i studentów, ale także profilowanie programu edukacyjnego pod kątem potrzeb przedsiębiorców i rynku pracy. 

  Do jednych z popularniejszych obecnie kursów dla liderów i menedżerów z pewnością można zaliczyć: 

  • Zarządzanie zmianą  
  • Zarządzanie konfliktem 
  • Sztuka wywierania wpływu  
  • Zarządzanie międzypokoleniowe 
  • Empatyczni liderzy 
  • Budowanie motywacji i zaangażowania wśród pracowników 
  • Sztuka przekazywania informacji zwrotnej 
  • Delegowanie i egzekwowanie zadań 
  • Zarządzanie zdalne/ hybrydowe 

  Dzięki podjęciu działań w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników, finansowania szkoleń dla menedżerów i liderów oraz przewidywania, jakie umiejętności będą potrzebne w przyszłości, z pewnością spowolnimy pogłębiającą się lukę kompetencyjną w organizacji i stworzymy zespół, który będzie w stanie dostosować się i prosperować w każdym środowisku. Firmy powinny skupić się na kultywowaniu elastycznego i adaptacyjnego sposobu myślenia, aby być gotowym na ciągle zmieniające się środowisko biznesowe. Jest to niezbędne nie tylko w czasach niepewności, ale także jako część każdej długoterminowej strategii zarządzania talentami — uznając, że stworzenie organizacji przygotowanej na szybkie zmiany może wymagać proaktywnego przywództwa ze strony wszystkich zaangażowanych. 

  Spodobał ci się artykuł “Podnoszenie kompetencji liderów i menedżerów — dlaczego jest teraz tak ważne“? Sprawdź następujące publikacje:

  O autorze

  Autorką artykułu “Podnoszenie kompetencji liderów i menedżerów — dlaczego jest teraz tak ważne?” jest Karolina Miniach, HR Business Partner w Devire. Karolina posiada ponad 6-letnie doświadczenie w zarządzaniu ludźmi i procesami HR. W Devire odpowiada za reagowanie na potrzeby biznesu przez dostosowywanie procesów HRowych i odpowiednich narzędzi, ale także inicjowanie odpowiednich przedsięwzięć z zakresu HR – m.in. Digitalizacja procesów, Learning & Development, Performance Management, Employer Branding 

  Szukasz sprawdzonej firmy rekrutacyjnej? Sprawdź rozwiązania rekrutacyjne i outsourcingowe Devire.