Pharmacovigilance, czyli specjaliści na straży jakości
 • Pharmacovigilance, czyli specjaliści na straży jakości

   

  Osobom z branży farmaceutycznej czy medycznej termin pharmacovigilance jest znany i wydaje się oczywisty. Pozostałym, choć nazwa może już podsunąć samą dziedzinę, niezbędne wydają się konkretne wyjaśnienia.

  Pharmacovigilance - co to takiego?

  Pharmacovigilance (greckie pharmakon – lek; łacińskie vigilare – zachować czujność) to system nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, czyli szereg czynności, które profesjonaliści w swojej dziedzinie podejmują na całym świecie, by stosowanie danego produktu było dla pacjentów tak bezpieczne, jak tylko jest to możliwe. Jednym z kluczowych obszarów jest tu bowiem monitorowanie działań niepożądanych i dokumentowanie samego procesu nadzoru m.in. poprzez usystematyzowane raporty.

  Wykształcenie i umiejętności

  W tym zawodzie, oprócz wykształcenia farmaceutycznego bądź pokrewnego, niezbędna jest również stała weryfikacja aktualnego stanu wiedzy  poprzez ciągłe śledzenie zmian w przepisach prawnych – zarówno polskich, jak i europejskich – oraz gotowość do ich wdrożenia. Nie ulega jednak wątpliwości, że dla prawdziwych pasjonatów tego obszaru, doskonale odnajdujących się w świecie regulacji, będzie to bardzo interesujący kierunek rozwoju zawodowego.

  W związku z tym, że stanowisko to obarczone jest dużą odpowiedzialnością, bardzo cenionymi cechami są: dokładność, skrupulatność i terminowość.

  Ścieżka rozwoju

  Osoby pracujące w pharmacovigilance mają duże możliwości wyboru optymalnej dla siebie ścieżki rozwoju. Mogą znaleźć zatrudnienie w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, w firmach producenckich, hurtowniach farmaceutycznych, u dystrybutorów, a także w firmach konsultingowych, które pracują dla innych podmiotów – często dla firm spoza Polski.

  Co ciekawe, jest to również dziedzina, w której swoje miejsce znajdą osoby preferujące zawodową niezależność. Dla „wolnych strzelców” idealną ofertą będzie bowiem stanowisko związanie z dostarczaniem usług w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii. W praktyce oznacza to możliwość pracy zdalnej, w której dana osoba opiekuje się wybranymi produktami na rzecz swojego usługodawcy i samodzielnie decyduje o ilości czy różnorodności przyjmowanych zleceń. Dzięki wyborowi takiej formy współpracy, osoba ta może budować swój autorytet na rynku jako niezależnego eksperta w tej dziedzinie, by w dalszej perspektywie decydować się tylko na najbardziej interesujące projekty do konsultacji bądź nadzoru.

  Wynagrodzenie

  Priorytetem nauk medycznych zawsze będzie poprawa zdrowia i ratowanie życia pacjentów, a co za tym idzie nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii nadal będzie bardzo istotny w rozwoju branży. Dzięki temu pensje na stanowisku Pharmacovigilance stale rosną i zaczynają się od 5 000 PLN brutto na stanowiskach juniorskich. Osoby z kilkuletnim stażem mogą spodziewać się wynagrodzenia w wysokości około 9 000 – 10 000 PLN brutto, a osoby na stanowiskach menadżerskich nawet do kilkunastu tysięcy zł brutto.

  Szukasz sprawdzonej firmy rekrutacyjnej? Sprawdź rozwiązania rekrutacyjne i outsourcingowe Devire.

  Szukasz pracy? Sprawdź aktualne oferty pracy