Nowoczesne organizacje doskonale rozumieją potrzebę kształtowania środowiska pracy różnorodnego kulturowo. Również sami kandydaci są coraz bardziej świadomi zalet, jakie płyną z pracy w multikulturowym i otwartym zespole. Badania potwierdzają, że takie rozwiązania zwiększają efektywność pracowników oraz zapewniają skuteczną retencję. Ale czy tylko? W tym artykule analizujemy korzyści płynące z organizacji zróżnicowanych kulturowo.

„Zespoły i firmy, dla których zarządzanie różnorodnością jest istotnym elementem strategii HR – czy szerzej - biznesowej, oferują rozmaite pomysły, perspektywy i możliwości rozwoju. Zatrudnieni mogą sięgać po swoje różnorodne talenty, doświadczenia i zestawy umiejętności. Stwarza to okazję do wypracowania kreatywnych i pomysłowych rozwiązań, o co może być czasem trudniej w grupie osób o podobnym pochodzeniu, sytuacji życiowej czy zestawie umiejętności” – mówi Patrycja Kamionek, menedżerka projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które koordynuje Kartę Różnorodności w Polsce.

Wiarygodność

Firmy promujące różnorodność w miejscu pracy są postrzegane za bardziej etyczne i odpowiedzialne społecznie. Zróżnicowanie kulturowe w miejscu pracy odgrywa kluczową rolę w budowaniu marki. Prowadzi to do wzrostu rentowności i równych szans dla firmy oraz jej pracowników. W ten sposób organizacje, które angażują się w różnorodność, cieszą się globalną uznaniem. Poprawia to rozpoznawalność pracodawcy i szacunek dla uczciwych praktyk zatrudnienia oraz etyki zawodowej.

Przyciąganie najlepszych talentów

Osoby poszukujące pracy, a zwłaszcza millenialsi i osoby z pokolenia Z, przywiązują ogromną wagę do różnorodności swoich miejsc pracy. Kulturowo zróżnicowane organizacje przyciągają czołowe talenty. Kiedy pracownicy czują się akceptowani i doceniani, są zarazem szczęśliwsi, bardziej zmotywowani, produktywni oraz łatwiej ich zatrzymać. W rezultacie firmy o większej różnorodności mają zwykle niższe wskaźniki rotacji, co docelowo oznacza mniejsze koszty rekrutacji i szkoleń wdrożeniowych.

Różnorodne perspektywy kulturowe mogą rozwijać kreatywność i napędzać innowacje

Pracownicy z różnych środowisk mają odmienne perspektywy i punkty widzenia płynące z pochodzenia, edukacji lub wcześniejszych doświadczeń zawodowych. Pracując wspólnie nad projektem, wnoszą nowe nastawienie i potrafią stawiać sobie wyzwania, co pozwala na powstawanie unikalnych pomysłów i rozwiązań. Różnorodność umiejętności i doświadczeń w zespole oznacza również, że pracownicy mogą uczyć się od siebie nawzajem.

Umiejętności językowe pomagają otworzyć drzwi dla biznesu

Bariery językowe i różnice kulturowe mogą często stanowić pewną przeszkodę dla firmy, która chce rozwijać swoją działalność za granicą; jednak zatrudnianie pracowników mówiących różnymi językami może umożliwić firmie pracę na skalę globalną i interakcję z szerszą bazą klientów. Niezwykle cenne są również wiedza i doświadczenie zdobyte w globalnych organizacjach, które pracownicy wnoszą ze sobą do nowej firmy. Reprezentowanie różnych narodowości w Twojej firmie może również pomóc w poprawieniu relacji między nimi.

Kulturowo zróżnicowane organizacje są bardziej produktywne i osiągają lepsze wyniki

Pracownicy znacznie częściej czują się komfortowo i szczęśliwie w środowisku, w którym integracja jest priorytetem. Równość w miejscu pracy jest ważna, aby zachęcić pracowników ze wszystkich środowisk, żeby czuli się pewni swoich umiejętności i osiągali najlepsze wyniki. Im wyższe morale zespołu, tym bardziej produktywni są pracownicy.

Kulturowo zróżnicowana organizacja i jej zalety w praktyce

Bez wątpienia, kulturowo zróżnicowane organizacje pozytywnie wpływają na rozwój firmy. Z badań wynika, że grupy wielokulturowe są bardziej kreatywne oraz komunikatywne, a firmy, w których pracują, są lepiej przygotowane do działań na globalnych rynkach niż te, które o różnorodność nie dbają. Taki sukces również sprzyja poczuciu celu wśród członków zespołu i zachęca do udanej współpracy przy kolejnych przedsięwzięciach firmy.

Szukasz sprawdzonej firmy rekrutacyjnej? Sprawdź rozwiązania rekrutacyjne i outsourcingowe Devire.

Szukasz pracy? Sprawdź aktualne oferty pracy