Naliczanie wynagrodzeń dla pracowników to jedna z najważniejszych czynności, dzięki którym firma sprawnie działa, dostarcza na czas dokumenty i wynagrodzenia zatrudnionym osobom. Niestety jest to dość czasochłonne zajęcie, wymagające dostępu do systematycznie aktualizowanej wiedzy eksperckiej i odpowiednich narzędzi.

Nie dziwi zatem, że wiele firm decyduje się na outsourcing płac, dzięki czemu zyskują czas i mogą skupić się na realizowaniu zadań najważniejszych  z punktu widzenia firmy. Kiedy decydujesz się na skorzystanie z usług firmy rekrutacyjnej, która oferuje outsourcing płac, takiej jak Devire, powierzasz jej wszystkie czynności powiązane z naliczaniem wynagrodzeń dla pracowników, w tym także obsługę w zakresie ubezpieczeń społecznych: ustalanie praw do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wysokości tych świadczeń, jak również rozliczenia ZUS-owskie.

Payroll consulting – wszystko po stronie firmy zewnętrznej

W zakresie dostawcy odpowiedzialnego za payroll consulting spoczywa m.in.

  • utworzenie baz danych płacowych Twoich pracowników,
  • przygotowywanie utajnionych pasków płac dla osób zatrudnionych w Twojej firmie,
  • naliczanie wynagrodzeń pracowników, uwzględniających premie i nadgodziny, jak również potrącenia wynikające ze specyfiki rozwiązań płacowych (takich jak urlopy, zwolnienia chorobowe, zasiłki, składek na fundusz pracy, ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych)
  • sporządzanie przelewów, a następnie przekazywanie wynagrodzeń pracowniczych na rachunki bankowe.
  • Rozliczenia z ZUS, w tym przygotowywanie przelewów składek dla urzędów państwowych, sporządzenie comiesięcznych rozliczeń, raportów, składek,
  • sporządzanie rocznych informacji o dochodach.

Inne czynności, przy których możesz liczyć na pomoc firmy świadczącej zewnętrzne naliczanie wynagrodzeń, to: przygotowywanie informacji o wynagrodzeniach niezbędnych do sporządzenia zaświadczeń o zatrudnieniu, raportów i zestawień płacowych niezbędnych do zarządzania firmą, wsparcie przy inspekcjach i kontrolach ZUS, US bądź Państwowej Inspekcji Pracy, przechowywanie dokumentacji płacowej.

Szukasz sprawdzonej firmy rekrutacyjnej? A może szukasz najlepszych ekspertów na rynku pracy, z którymi zrealizujesz kluczowy projekt? Skontaktuj się z nami. 

Outsourcing płac – wydajność, oszczędność czasu i kosztów

Devire jako firma świadcząca usługę payroll consultingu korzysta z usług ekspertów, którzy mają wieloletnie doświadczenie w swojej branży. Ich zadaniem jest regularne aktualizowanie wiedzy na szkoleniach, aby wszystkie dostarczane dokumenty były zgodne z nowelizacjami prawnymi i poprawne merytorycznie. Dzięki temu unikasz potencjalnych kar wynikających z błędnego naliczenia danych. Rzetelność dostarczanych dokumentów jest dla nas najważniejsza.

Masz obawy o poufność danych, takich jak wysokość wypłat pracowników czy numery identyfikacji podatkowej? Niepotrzebnie! Dzięki ograniczeniu liczby osób zaangażowanych w obsługę oraz mających dostęp do danych o płacach możesz liczyć na pełną poufność. Korzystamy z nowoczesnego oprogramowania, które jest systematycznie aktualizowane, dbamy też o to, żeby dane były odpowiednio zabezpieczone.

Zlecenie obsługi naliczania wynagrodzeń firmie zewnętrznej eliminuje problem przestrzeni biurowej i artykułów biurowych i eksploatacyjnych, narzędzi oraz systemów informatycznych. Wszystko, o co musiałbyś zatroszczyć się we własnym zakresie, spoczywa po stronie Twojego dostawcy zewnętrznego.

Obserwujemy, że coraz więcej firm decyduje się na takie udogodnienie, jakim jest outsourcing kadr i płac, zwłaszcza w Warszawie. Payroll consulting pozwali Ci uwolnić się od części odpowiedzialnych procesów i dzięki temu skupić na tym, co naprawdę istotne dla rozwoju Twojego biznesu. Zyskasz pewność, że nad poprawnym wykonaniem Twojego zlecenia czuwają wykwalifikowani specjaliści, troszczący się o doskonałą jakość usługi i dotrzymanie terminów.