73% pracowników z Wielkopolski deklaruje, że po zakończeniu pandemii będą chcieli pracować w modelu hybrydowym, co znacznie przewyższa wartość dla całego kraju. Dynamika zmiany pracy była nieco niższa niż ogólnopolska – lokalny rynek wydaje się dość stabilny. Jak wygląda rynek pracy w Wielkopolsce?

Wielkopolska jest regionem, gdzie w trakcie pandemii odnotowano najniższą stopę bezrobocia w całej Polsce. Wskaźnik ten wyniósł 3,9%, podczas gdy w województwie warmińsko-mazurskim niemal trzy razy więcej – 10,6%, a w całym kraju – 6,5% (dane GUS ze stycznia 2021). Wielkopolanie rzadziej niż inni polscy zatrudnieni zmieniali pracodawcę, rzadziej też tracili pracę w wyniku pandemii. Jak widzą swoją sytuację zawodową i w jaki sposób chcą pracować w przyszłości?

Zmiana i poszukiwanie pracy

Na wielkopolskim rynku pracę w ciągu ostatniego roku zmieniło mniej osób, niż w skali całego kraju – 39% względem 43%. Również procent zmian spowodowanych pandemią był w Wielkopolsce odpowiednio niższy – 33% względem 40% w całej Polsce. 35% pracowników wprawdzie nie szuka nowej pracy, ale są otwarci na propozycje, gdyby takie się pojawiły.

Rynek pracy w Wielkopolsce

Ocena sytuacji zawodowej

44% pracowników z Wielkopolski uważa, że ich sytuacja zawodowa, mimo kryzysu, nie uległa zmianie, a zdaniem 22% nawet się poprawiła. Jednak co trzeci (a dokładnie 34%) zaobserwował w tym zakresie pogorszenie. Ma to ścisły związek z branżą, w której pracują zatrudnieni – najbardziej pokrzywdzeni podczas pandemii okazali się pracownicy sektora HoReCa, z kolei najbardziej zyskały osoby pracujące w IT i e-commerce.

Ocena sytuacji zawodowej wielkopolska

Rynek pracy w Wielkopolsce a wynagrodzenie

Jeśli chodzi o wynagrodzenia wielkopolskich pracowników, to pomimo pandemii 41% z nich otrzymało w ciągu ostatniego roku podwyżkę, a 56% jest ze swej wypłaty zadowolonych. 85% deklaruje, iż zmieni pracę w przypadku otrzymania propozycji wyższego wynagrodzenia, co odpowiada wynikowi ogólnopolskiemu.

wynagrodzenie wielkopolska

Przyszłość pracy zdalnej

Kryzys wpłynął na zmianę preferencji zatrudnionych, jeśli chodzi o model pracy. Zdecydowana większość pracowników z Wielkopolski odkryła zalety pracy zdalnej i po zakończeniu pandemii chciałaby pracować hybrydowo – częściowo z domu, częściowo z biura. Deklaruje tak aż 73% ankietowanych, co stanowi znaczną przewagę w stosunku do wartości ogólnopolskiej, wynoszącej 61%. Po 11% badanych chciałoby pracować tylko zdalnie lub tylko z biura, a jedynie 5% nie ma w tym zakresie konkretnych preferencji.

Rynek pracy w Wielkopolsce z perspektywy pracownika

O badaniu

Raport #RynekZmianyPracy 2021 jest drugą edycją badania realizowanego wśród specjalistów i kadry kierowniczej. Ankietę przeprowadzono metodą CAWI, a odpowiedzi zbierane były od listopada 2020 roku do lutego 2021 roku. Na pytania odpowiedziało 3002 respondentów, spośród których 48% to specjaliści, 39% – menedżerowie, 7% – osoby na stanowiskach asystenckich, a 6% – studenci i wolni strzelcy.

Szukasz pracy? Sprawdź aktualne oferty.

Szukasz sprawdzonej firmy rekrutacyjnej? A może szukasz najlepszych ekspertów na rynku pracy, z którymi zrealizujesz kluczowy projekt? Skontaktuj się z nami.