Wielkopolska jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów w Polsce. Potwierdzają to wysokie pozycje pod względem najistotniejszych rankingów czy wskaźników makroekonomicznych. Należy przede wszystkim wskazać na duży i wciąż rosnący potencjał produkcyjny, dużą efektywność rolnictwa, bardzo dobrze rozwinięty sektor usług czy wysoki poziom przedsiębiorczości. Co więcej, widać także znaczący wzrost zainteresowania ze strony inwestorów zagranicznych. Jak rozwija się rynek pracy w tym regionie?

Rynek pracy w Wielkopolsce

W głównej mierze mają na to wpływ wysokie kwalifikacje zasobów pracy. Obecnie na terenie województwa funkcjonuje około 7200 spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego, w tym najwięcej w sektorach: spożywczym, chemicznym i farmaceutycznym, transportowym, produkcji maszyn i urządzeń, finansowym i handlu. Najwięcej kapitału zagranicznego pochodzi z Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA, Francji, Japonii, Szwecji czy Hiszpanii. Wśród inwestorów zagranicznych generujących najwięcej miejsc pracy dla mieszkanców województwa, wyróżnić należy następujące firmy: Volkswagen AG, Bridgestone Poznań Sp. z o.o., GlaxoSmithKline, Samsung Electronics Poland Manufacturing Sp. z o.o., Centrum Usług Księgowych MAN, Centrum Innowacji Microsoft, Centrum Usług Finansowych Carlsberg, Centrum Usług Wspólnych McKinsey, Honda czy Nestle.

W generalnym rankingu województwo wielkopolskie zajmuje trzecie miejsce w Polsce (po województwie mazowieckim i śląskim) pod względem liczby wszystkich zarejestrowanych przedsiębiorstw. Do branż, które dominują możemy zaliczyć: handel hurtowy i detaliczny, naprawę pojazdów samochodowych, przetwórstwo przemysłowe oraz działalność profesjonalną i techniczną. Osoby, które są zainteresowane dokonaniem inwestycji na terenie Wielkopolski mogą korzystać z funkcjonujących na tym terenie podstref Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE): „Kamiennogórskiej (Ostrów Wlkp., Odolanów), Kostrzyńsko-Słubickiej (Buk, Nowy Tomyśl, Przemęt, Stęszew, Swarzędz, Wronki, Krobia, Śmigiel, Wągrowiec), Łódzkiej (Koło, Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Ostrzeszów, Przykona, Turek, Słupca, Kalisz), Pomorskiej (Piła), Wałbrzyskiej (Jarocin, Kościan, Krotoszyn, Leszno, Rawicz, Śrem, Września, Kalisz) oraz Słupskiej (Rogoźno).” Na terenie wielkopolskich podstref SSE prym wiodą branże: metalowa, produkcyjna, motoryzacyjna, papiernicza i poligraficzna, medyczna, oraz usług transportu i logistyki.

Wielkopolska i dynamiczne tempo rozwoju

Pomimo, że wielkopolskie przedsiębiorstwa rozwijają się w zadowalającym tempie i odnotowują stosunkowo wysoką aktywność eksportową, wykazują niestety dość niski poziom innowacyjności i mają trudności na przykład z oceną własnej pozycji wobec konkurencyjnych przedsiębiorstw. Jest to niepokojące spostrzeżenie, zwłaszcza gdy patrzymy na efektywność długofalową. W celu poprawy istniejącej sytuacji niezbędne są działania ze strony samorządu wdrażające procesy innowacyjne w przedsiębiorstwach, począwszy od doradztwa i informacji, poprzez audyty, po działania wspierające procesy rozwoju na każdym etapie. Potrzebne jest również podniesienie kompetencji kadry zarządczej w obszarze zarządzania strategicznego. Wszelkie wsparcie działalności przedsiębiorstw powinno być dostosowane do ich potrzeb i oparte na wynikach regularnych badań i dialogu.

Duże zainteresowanie inwestycjami i tworzące się nowe zakłady pracy wpływają znacząco na rynek pracy. Można śmiało stwierdzić, że w regionie nie ma większego problemu z zatrudnieniem i przybywa osób, które decydują się również na relokację z innych obszarów Polski. Dane liczbowe wskazują niskie bezrobocie w stosunku do innych województw. W Wielkopolsce stopa bezrobocia według raportów za zeszły rok (2016) wynosiła około 5,8%. Najwyższa skala bezrobocia występowała w powiecie konińskim- 13,2 %, najniższa zaś w powiecie wolsztyńskim- 3,6%. Porównując wskaźnik stopy bezrobocia względem płci dane prezentują się następująco: w grupie mężczyzn bezrobocie wynosiło 5%, natomiast wśród kobiet 6,8%. Współczynnik aktywności zawodowej (I kwartał 2016 r.) na terenie Wielkopolski wynosił 57,7%, a dla całego kraju wskaźnik ten wynosił w granicach 56,1%. Wskaźnik zatrudnienia na terenie Wielkopolski wynosił natomiast 54,4%, czyli był o 2,3% wyższy niż wskaźnik zatrudnienia dla całej Polski (52,1%).

Rynek pracy - prognozy

Prognozy pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość. Region rozwija się prężnie, a nowych miejsc pracy nie brakuje. Dobrze rozbudowania sieć stref ekonomicznych i atrakcyjne stanowiska pracy przyciągają potencjalnych inwestorów i osoby chcące podjąć zatrudnienie w regionie. Województwo wielkopolskie niewątpliwie stwarza warunki do rozwoju inwestycji dla przedsiębiorców i umożliwia skorzystanie z bogatej listy ofert pracy dla osób szukających, lub chcących zmienić pracę nie tylko z regionu.

Szukasz pracy? Sprawdź aktualne oferty.

Szukasz sprawdzonej firmy rekrutacyjnej? A może szukasz najlepszych ekspertów na rynku pracy, z którymi zrealizujesz kluczowy projekt? Skontaktuj się z nami. 

Autor: Magdalena Ławecka