Małopolscy pracownicy w ciągu ostatniego roku byli szczególnie skłonni do zmiany pracodawcy. Na ten ruch zdecydowało się 48% zatrudnionych z tego regionu. W ogólnym ujęciu wyniki badania dla Małopolski nie odbiegały znacznie od danych uzyskanych w skali całego kraju. Ale czy rynek pracy w Małopolsce jest dynamiczny?

W regionie stopa bezrobocia w styczniu 2021 roku wyniosła według GUS zaledwie 5,6%, podczas gdy w całej Polsce – 6,5%. Według badań portalu rekrutacyjnego Pracuj.pl, 9% wszystkich opublikowanych w serwisie w 2020 roku ogłoszeń o pracy dotyczyło rynku małopolskiego (więcej było tylko na Mazowszu i na Dolnym Śląsku, a tyle samo – na Śląsku i w Wielkopolsce). Te dane potwierdzają, że Małopolska to dość dynamiczny rynek pracy. Jak i dlaczego Małopolanie zmieniają pracę, jak oceniają swoją sytuację zawodową i wynagrodzenie oraz jak chcieliby pracować w przyszłości.

Zmiana i poszukiwanie pracy

W Małopolsce niemal połowa, a dokładnie 48% ankietowanych pracowników zmieniło pracę w ciągu ostatniego roku. Jest to więcej niż w skali całego kraju, gdzie nowego pracodawcę ma 43% zatrudnionych. Powodem 40% zmian była pandemia. 35% pracowników nie poszukuje aktywnie nowego zatrudnienia, ale są otwarci na

Czy pracownicy z Małopolski zmieniają prace?

Ocena sytuacji zawodowej

46% Małopolan jest zdania, że ich sytuacja zawodowa w ostatnim roku nie uległa zmianie, z kolei 34% przyznaje, że się pogorszyła. 20% ankietowanych twierdzi, że ich położenie zawodowe poprawiło się. Wyniki te zbliżone są do ogólnopolskich –odpowiednio 45%, 37% i 18%. Rozbieżności w postrzeganiu sytuacji zawodowej wynikają z różnorodności branż, w których pracują ankietowani – podczas gdy sektory typu gastronomia, hotelarstwo i turystyka przeżyły kryzys, dla IT i e-commerce pandemia była czasem rozkwitu.

ocena sytuacji zawodowej malopolska

Wynagrodzenie

57% małopolskich pracowników jest zadowolonych ze swojego wynagrodzenia (w całej Polsce 55%), a 39% otrzymało w ciągu ostatniego roku podwyżkę. 83% z nich jest gotowych zmienić pracę w przypadku oferty wyższego wynagrodzenia, co bliskie jest wynikowi ogólnopolskiemu, wynoszącemu 85%.

Przyszłość pracy zdalnej

Jeśli chodzi o preferowany model pracy, sytuacja na rynku pracy w Małopolsce zbliżona jest do ogólnokrajowej. 63% pracowników z regionu po zakończeniu pandemii chce pracować hybrydowo (częściowo zdalnie, częściowo z biura). W skali kraju jest to 61%. 17% Małopolan wybierze pracę z domu, z kolei 13% osób chce pracować tradycyjnie z biura. 7% ankietowanych nie ma w tej sprawie określonych preferencji.

O badaniu

Raport #RynekZmianyPracy 2021 jest drugą edycją badania realizowanego wśród specjalistów i kadry kierowniczej. Ankietę przeprowadziliśmy metodą CAWI, a odpowiedzi zbieraliśmy od listopada 2020 roku do lutego 2021 roku. Na pytania odpowiedziało 3002 respondentów, spośród których 48% to specjaliści, 39% – menedżerowie, 7% – osoby na stanowiskach asystenckich, a 6% – studenci i wolni strzelcy.

Szukasz pracy? Sprawdź aktualne oferty.

Szukasz sprawdzonej firmy rekrutacyjnej? A może szukasz najlepszych ekspertów na rynku pracy, z którymi zrealizujesz kluczowy projekt? Skontaktuj się z nami.