Dla pracowników z Pomorza bardzo ważną motywacją do zmiany pracy jest wyższe wynagrodzenie, a 46% z nich otrzymało w ciągu ostatniego roku podwyżkę. Wiele osób, mimo że aktywnie nie szuka nowej pracy, jest otwartych na nowe propozycje zawodowe, niemniej stosunkowo niewielu zatrudnionych zmieniło w ostatnim roku pracodawcę. Jak zmienił się rynek pracy na Pomorzu?

Stopa bezrobocia na Pomorzu – według danych GUS – w styczniu 2021 roku wyniosła 6,2%, co stanowi wartość zbliżoną do ogólnopolskiej (6,5%). Mimo to pomorski rynek pracy wyróżnia się na tle kraju: pracownicy są bardziej optymistyczni, bardziej otwarci na nowe propozycje zawodowe i rzadziej niż pozostali Polacy uważają, że ich sytuacja zawodowa podczas pandemii uległa pogorszeniu. Co sądzą Pomorzanie na temat swojej sytuacji zawodowej, wynagrodzeń i przyszłości rynku pracy?

Zmiana i poszukiwanie pracy

Więcej niż co trzeci, a dokładnie 37% ankietowanych pracowników zmieniło pracę w ciągu ostatniego roku. Przyczyną 33% tych zmian była pandemia. 40% zatrudnionych nie szuka nowej pracy, ale są otwarci na nowe propozycje – to znaczna przewaga nad wartością ogólnopolską, wynoszącą 31%.

Rynek pracy na pomorzu

Ocena sytuacji zawodowej

Niemal połowa, bo 48% pracowników uważa, że ich sytuacja zawodowa nie uległa zmianie, podczas gdy 30% sądzi, że pogorszyła się (to stosunkowo niewiele względem wartości ogólnopolskiej, wynoszącej 37%). 22% utrzymuje, że ich położenie się poprawiło. Ogólnie mówiąc, sytuacja zawodowa jest oceniana przez Pomorzan odrobinę lepiej niż przez ogół polskich pracowników.

Rynek pracy na Pomorzu - wynagrodzenie

Aż 91% pomorskich pracowników jest gotowych zmienić pracę w przypadku otrzymania propozycji wyższego wynagrodzenia, co znacznie przewyższa wartość ogólnopolską, wynoszącą 85%. Jednocześnie 59% jest zadowolonych ze swojej wypłaty (względem 55% w całej Polsce), a aż 46% otrzymało w ciągu ostatniego roku podwyżkę, co stanowi znaczną przewagę nad wynikiem dla Polski, wynoszącym 38%.

Wynagrodzenie na Pomorzu 2021

Przyszłość pracy zdalnej

Jeśli chodzi o model pracy w przyszłości, to Pomorzanie nie odbiegają tu od średniej dla całego kraju. 63% pracowników chce po zakończeniu pandemii pracować hybrydowo (częściowo zdalnie, częściowo w biurze) – wynik ogólnopolski to 61%. 17% pomorskich zatrudnionych pragnie już na stałe pracować z domu, niemal tyle samo – 16% – wybiera pracę tylko z biura. Bardzo niewiele osób, bo zaledwie 4%, nie ma w tym zakresie żadnych preferencji. 

O badaniu

Raport #RynekZmianyPracy 2021 jest drugą edycją badania realizowanego wśród specjalistów i kadry kierowniczej. Ankietę przeprowadzono metodą CAWI, a odpowiedzi zbierane były od listopada 2020 roku do lutego 2021 roku. Na pytania odpowiedziało 3002 respondentów, spośród których 48% to specjaliści, 39% – menedżerowie, 7% – osoby na stanowiskach asystenckich, a 6% – studenci i wolni strzelcy.

Szukasz pracy? Sprawdź aktualne oferty.

Szukasz sprawdzonej firmy rekrutacyjnej? A może szukasz najlepszych ekspertów na rynku pracy, z którymi zrealizujesz kluczowy projekt? Skontaktuj się z nami.