Wynagrodzenia w energetyce

Wynagrodzenia w energetyce w 2021 roku

Branża energetyczna wykazała dużą odporność na skutki pandemii. Wiele pozycji technicznych zostało obsadzonych pomimo trudnych okoliczności. Sprawdź w „Przeglądzie wynagrodzeń. Polska 2021”, kto w branży zyskał, a kto stracił! Pobierz publikację i poznaj wysokość wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach.

Przegląd wynagrodzeń. Polska 2021

Ile będą zarabiać eksperci w obszarze energetyki w 2021 roku?

Już od stycznia 2020 roku obserwowaliśmy duże zainteresowanie zainteresowanie polskim rynkiem ze strony firm zagranicznych oraz intensywny rozwój branży fotowoltaicznej. Dyrektor działu fotowoltaiki ma w 2021 roku szansę 
na wynagrodzenie w wysokości 22 000 zł.Zauważalny wzrost nastąpił w także w dziedzinie instalacji wykorzystujących biogaz, hydroenergię, biomasę, energię wiatru.  

Rok 2020 upływał pod znakiem firm oferujących mikroinstalacje dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla klienta indywidualnego. W związku z tym zgłaszano duże zapotrzebowanie na przedstawicieli handlowych, projektantów, kosztorysantów, monterów instalacji oraz wyższą kadrę managerską: dyrektorów sprzedaży, dyrektorów operacyjnych, dyrektorów ds. rozwoju rynku. Ta tendencja na rynku rekrutacji najprawdopodobniej utrzyma się w nadchodzących miesiącach.

 

Sprawdź aktualne wynagrodzenia w Twojej branży:

Bankowość i usługi finansowe

Digital &
e-Commerce

Dobra
Konsumenckie

Farmacja, sprzęt
medyczny

Finanse
i księgowość

Łańcuch
Dostaw

Human
Resources

IT
i Telekomunikacja

Nieruchomości, budownictwo i energetyka

Produkcja

Retail

SSC
BPO

Sprzedaż
IT

Wynagrodzenia w energetyce w 2021 roku

W przeglądzie wynagrodzeń na 2021 rok prezentujemy aktualne trendy płacowe oraz strukturę wynagrodzeń w branży energetyki w Polsce. Podane kwoty to miesięczne wynagrodzenia brutto w polskich złotych. Wszystkie dane pochodzą
z analizy realnych stawek oferowanych kandydatom w prowadzonych przez ekspertów Devire projektach rekrutacyjnych. 

O poziom wynagrodzeń zapytaliśmy także aktywnych zawodowo pracowników. Dowiedz się więcej i sprawdź, kto dostanie podwyżkę w 2021 roku!

Poprzednie edycje Przeglądu wynagrodzeń Devire:

Pobierz bezpłatny Raport Wynagrodzeń na 2021 rok.
Prześlemy raport na podany adres email.

Materiał został wysłany na podany adres e-mail.

Jeśli nie możesz znaleźć wiadomości od nas w swojej skrzynce, sprawdź katalog SPAM.

Dziękujemy za pobranie!