Wynagrodzenia w Retail w 2020 roku - zarobki w branży Retail

Wynagrodzenia w Retail w 2020 roku

W sektorze Retail, podobnie jak w innych branżach, zauważalny jest wzrost płac. Nie jest to jednak najszybszy wzrost na rynku.
 

Obszarem, który nieustannie zyskuje na popularności jest e-commerce. Rozwój sektora powoduje, że wciąż powstają nowe stanowiska, ściśle związane z obszarem IT, ale również ze sprzedażą i marketingiem. Jednocześnie 90% sprzedaży detalicznej nadal ma miejsce w punktach stacjonarnych. W związku z tym sieci handlowe muszą budować doświadczenia konsumenta w różnych kanałach sprzedaży.

Nieustannie problematycznym obszarem dla pracodawców z Retail`u są stanowiska operacyjne, związane bezpośrednio z obsługą klienta oraz zarządzaniem sklepem, czy też innym punktem handlowym. Najwięcej procesów rekrutacyjnych prowadzimy właśnie na stanowiska Doradców Klienta i Store Managerów. Z roku na rok rośnie także liczba rekrutacji w działach zakupów oraz na stanowiskach związanych z zarządzaniem kategorią oraz merchandise planningiem. Kolejnym trendem jest wzrost konsumpcji dóbr luksusowych, co odzwierciedlają także wynagrodzenia specjalistów działających na poziomie sklepów, np. wynagrodzenia Store Managerów w markach premium są o ok. 25% wyższe niż w tradycyjnych sklepach.

W poniższym przeglądzie prezentujemy aktualne trendy płacowe oraz strukturę wynagrodzeń w Retail`u. Podane kwoty to miesięczne wynagrodzenia brutto w polskich złotych. Pochodzą z analizy informacji zgromadzonych w bazie danych Devire i powstały na podstawie realizowanych procesów rekrutacyjnych, a także wynagrodzeń oferowanych przez klientów Devire.

 

 

 

Chcesz poznać wynagrodzenia w innej branży? Sprawdź przeglądy wynagrodzeń.

Poznaj wynagrodzenia w 13 branżach w 2021 roku. Pobierz raport płacowy Devire „Przegląd wynagrodzeń. Polska 2021”.

Ile zarabia się teraz w IT?
Sprawdź aktualny raport zarobków w IT - pierwsza połowa 2023