Wynagrodzenia w Łańcuchu dostaw w 2020 roku - zarobki

Wynagrodzenia w Łańcuchu dostaw w 2020 roku

Przez ostatnie lata obserwowaliśmy zwiększoną dynamikę wzrostu płac. Aktualnie obserwujemy jednak wyhamowanie tego trendu spowodowane “buntem” firm transportowych oraz logistycznych przeciwko tak dużej presji płacowej.
 

Podwyżki w wynagrodzeniach powoli wyhamowują, ponieważ dużo firm transportowych oraz logistycznych zaczyna buntować się przeciwko tak dużej presji płacowej. Ich biznesy są ocenianie jako nisko marżowe i dlatego dotykają sufitu swoich finansowych możliwości.

Niezmiennie najwyższe wynagrodzenia otrzymają pracownicy wyższego szczebla – Dyrektor Logistyki czy Łańcucha Dostaw może liczyć na 30 tys. zł brutto. Atrakcyjne płace utrzymują się również na stanowiskach specjalistycznych i analitycznych – Planiści Popytu, zapasów, produkcji mogą liczyć na wynagrodzenie rzędu 15 tys. zł brutto.

Warto zauważyć, że działy logistyki i zakupów odgrywają coraz bardziej strategiczną rolę w większości organizacji. Firmy przestają postrzegać Supply Chain jako centrum zbędnych kosztów. W najbliższych latach funkcjonowanie i monitorowanie operacji zachodzących w ramach łańcucha dostaw ulegnie znaczącym zmianom. Trend ten będziemy obserwować nie tylko w firmach produkcyjnych. Ogromną rolę w transformacji łańcucha dostaw będą odgrywały inwestycje w IT. Bez informatyzacji nie ma możliwości zwiększania efektywności działania łańcucha dostaw.

W poniższym przeglądzie prezentujemy aktualne trendy płacowe oraz strukturę wynagrodzeń w Łańcuchu dostaw. Podane kwoty to miesięczne wynagrodzenia brutto w polskich złotych. Pochodzą z analizy informacji zgromadzonych w bazie danych Devire i powstały na podstawie realizowanych procesów rekrutacyjnych, a także wynagrodzeń oferowanych przez klientów Devire.

 

Chcesz poznać wynagrodzenia w innej branży? Sprawdź przeglądy wynagrodzeń. 

Poznaj wynagrodzenia w 13 branżach w 2021 roku! Pobierz raport płacowy Devire „Przegląd wynagrodzeń. Polska 2021”.

Ile zarabia się teraz w IT?
Sprawdź aktualny raport zarobków w IT - pierwsza połowa 2023