Wynagrodzenia w Budownictwie, Nieruchomościach i Energetyce

Wynagrodzenia w Budownictwie, Nieruchomościach i Energetyce w 2020 roku

Do głównych problemów branży, które wpływają na stałe zwiększanie się presji płacowej należy niedobór pracowników oraz rosnące koszty pracy i materiałów budowlanych.
 

Biorąc pod uwagę spadek koniunktury w poszczególnych sektorach, który obserwowaliśmy w ostatnim kwartale 2019 roku, możemy się spodziewać, że w najbliższych miesiącach firmy będą skupiały się na stabilizacji przychodów i poprawie rentowności realizowanych projektów. Średni wzrost płac w branży utrzymuje się na poziomie 6% i nie odbiega od dotychczasowych standardów. Rynek od dłuższego czasu jest ustabilizowany. Wyższe wzrosty obserwowaliśmy w firmach inżynieryjnych, budujących linie kolejowe, w przeciwieństwie do sytuacji np. w firmach instalacyjnych.

Sektor biurowy oraz magazynowy przeżywają wzrost w obszarze rozbudowy portfela nieruchomości. Mowa zarówno o deweloperach, jak i firmach zarządzających obiektami. Intensywny rozwój przekłada się na wzmożone działania rekrutacyjne firm oraz przepływ kadry pomiędzy poszczególnymi organizacjami. W dalszym ciągu najbardziej poszukiwani będą: Kierownicy Projektów, specjaliści ds. pozyskiwania gruntów oraz Property Managerowie i Asset Managerowie. Specjaliści w przedstawionych sektorach mogą liczyć w 2020 r. na stabilność zatrudnienia. Ich wynagrodzenia powinny utrzymać się na poziomie zbliżonym do 2019 roku.

W poniższym przeglądzie prezentujemy aktualne trendy płacowe oraz strukturę wynagrodzeń w Budownictwie, Nieruchomościach i Energetyce. Podane kwoty to miesięczne wynagrodzenia brutto w polskich złotych. Pochodzą z analizy informacji zgromadzonych w bazie danych Devire i powstały na podstawie realizowanych procesów rekrutacyjnych, a także wynagrodzeń oferowanych przez klientów Devire.

 

Chcesz poznać wynagrodzenia w innej branży? Sprawdź przeglądy wynagrodzeń. 

Poznaj wynagrodzenia w 13 branżach w 2021 roku! Pobierz raport płacowy Devire „Przegląd wynagrodzeń. Polska 2021”.