Zapotrzebowanie na ekspertów z branży IT rośnie, a brak kandydatów do pracy doskwiera wielu firmom. Aby przyciągnąć pracownika do organizacji często trzeba sięgnąć po niestandardowe środki lub postawić na alternatywne rozwiązania takie jak outsourcing pracowników IT lub body leasing. Jak zatem przyciągnąć do firmy najlepszych ekspertów IT na rynku?

Choć nadal najpopularniejszą formą umowy jest umowa o pracę, to jednak sami pracownicy coraz chętniej wybierają elastyczne formy zatrudnienia. Z raportu Devire „Branża IT w nowej rzeczywistości” wynika, że rośnie liczba pracowników zainteresowanych B2B – aż 47% ekspertów wybrałoby umowę B2B względem 41% pracujących w oparciu o tę formę zatrudnienia. Firmy, które chcą pozyskać najlepsze talenty z rynku IT, powinny stworzyć konkurencyjną ofertę zarówno dla grupy specjalistów zainteresowanych umową o pracę, jak i dla ekspertów świadczących usługi w ramach własnej działalności. Jakie zmiany powinni wprowadzić pracodawcy, aby przyciągnąć najlepszych ekspertów IT do swojej organizacji?

Outsourcing pracowników IT lub body leasing

Pracownicy sami oczekują możliwości wyboru formy umowy, dlatego tak ważne jest posiadanie różnorodnych modeli zatrudnienia. Stworzenie konkurencyjnej oferty pracy dla ekspertów z branży IT oraz dynamika działania to kluczowe aspekty, które wpływają na szybkość znalezienia odpowiedniego kandydata. Zważywszy na to, że branża IT zmierza w kierunku jeszcze większej elastyczności, postawienie na zatrudnienie równoległe lub na outsourcing kontraktora IT może okazać się rozwiązaniem przyszłości.  

Powierzenie projektów kontraktorom lub powiększanie zespołów o nowe talenty, zatrudnione na czas trwania projektu jest idealnym rozwiązaniem dla pracodawców chcących uzyskać dostęp do puli kandydatów preferujących zatrudnienie w oparciu o umowę B2B. Outsourcing pracowników IT lub body leasing natychmiastowo uzupełni zespół lub projekt o konieczne w danej fazie kompetencje. Dodatkowo, w dobie niepewności rynkowej, zatrudnienie kontraktorów daje pracodawcy olbrzymią elastyczności.

Rynek pracy zdalnej

Co jeszcze zachęci pracownika do zmiany pracy? Elastyczność. Przed pandemią praca zdalna była odbierana przez pracowników z branży IT jako benefit. Według raportu Devire „Branża IT w nowej rzeczywistości” dla ponad 55% ankietowanych możliwość pracy zdalnej jest jednym z głównych motywatorów do zmiany pracy. Co ciekawe, dla kontraktorów ma ona zdecydowanie większe znaczenie niż dla osób zatrudnionych na etacie. Jednak warto podkreślić, że dla wielu, jeszcze przed pandemia, praca zdalna była normą. Jak zatem wyróżniać się na tle innych?

Wśród organizacji, które wprowadziły hybrydowy lub zdalny model pracy, pracodawcy mogą zaproponować pakiet innych korzyści, który wpłynie na motywację do pracy pracownika lub kontraktora. Benefity takie jak biura wakacyjne w atrakcyjnych lokalizacjach, programy z obszaru wellness i mental health czy dopłaty do lunchy z dostawą do domu mogą okazać się zachęcające.

Wyższe wynagrodzenie, więcej kandydatów

Ustalenie konkurencyjnej siatki płac z pewnością jest kluczowym elementem w wyścigu po talenty. Aż 64% badanych wskazuje wyższe wynagrodzenie jako główny aspekt, który motywuje do zmiany pracy. Co ciekawe, osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę częściej zwracają uwagę na wynagrodzenie niż kontraktorzy. Dobrą praktyką jest projektowanie siatki wynagrodzeń w oparciu o analizę potrzeb i oczekiwań ekspertów IT. Tylko takie podejście pozwoli na skuteczniejsze zintegrowanie interesów obu stron oraz przyciągnięcie nowych talentów. 

Rozwój osobisty

Zwrot w kierunku rozwoju kompetencji jest kolejnym silnym czynnikiem, który wpływa na decyzje kandydata o zmianie pracy. W tym przypadku aż 54% ekspertów IT zwraca uwagę na możliwości rozwoju zawodowego oraz ciekawe projekty i technologie. Od swojego pracodawcy specjaliści IT oczekują stałej, realnej szansy rozwijania się w obszarach, które ich interesują czy pracę na różnorodnych projektach. Kolejnym sposobem na przyciągnięcie i zatrzymanie pracowników jest angażowanie się w ich w edukację w miejscu pracy poprzez zapewnienie dodatkowych korzyści edukacyjnych online.

Kultura organizacji

Motywowanie za pomocą wzmacniania zadowolenia pracowników i klientów zyskuje na popularności. Pracownicy jak i kontraktorzy nie tylko chcą czuć przynależność do organizacji, dla której świadczą usługi, ale także chcą utożsamiać się z jej wartościami. Wprowadzanie nowoczesnych metod i koncepcji zarządzania dla wielu może okazać się czynnikiem decydującym o zmianie pracy.

Szukasz sprawdzonej firmy rekrutacyjnej? A może szukasz najlepszych ekspertów na rynku pracy, z którymi zrealizujesz kluczowy projekt? Skontaktuj się z nami.