Obowiązek Informacyjny - firma rekrutacyjna Devire
Obowiązek Informacyjny

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe przekazane nam za pomocą formularza aplikacyjnego na naszych stronach internetowych oraz załączonego CV, Twoje publicznie dostępne dane z portalu LinkedIn oraz o dane osobowe które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych stron internetowych, w tym zapisywanych w plikach cookies.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Devire sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 94, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000256332, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5252360806 i REGON 14041789800000 oraz Devire GmbH z siedzibą we Frankfurcie nam Menem, Taunusanlage 1, 60329 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy we Frankfurcie nad Menem pod numerem rejestracyjnym HR262682 i Devire s.r.o. z siedzibą w Pradze, Pod vilami 747/10 Nusle, 140 00, Praha 4 zarejestrowaną przez Sąd Miejski w Pradze pod numerem C 292351

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi do: prowadzenia działań rekrutacyjnych w tym: oceny kwalifikacji kandydata do pracy na określonym stanowisku, oceny zdolności i umiejętności  kandydata potrzebnych do pracy na określonym stanowisku, wybór odpowiedniej osoby lub odpowiednich osób do zatrudnienia; realizowania przepisów prawa; wykonywania umów; świadczenia usług drogą elektroniczną;, dopasowania treści stron i tematykę materiałów do Twoich zainteresowań; dokonywania pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi.

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania: podmiotom dla których świadczymy usługi rekrutacyjne; podmiotom, które umożliwiają świadczenie usług i realizację umów, takimi jak: firma świadcząca usługi hostingowe, firma świadcząca usługi utrzymaniowe i rozwojowe Serwisu, firma świadcząca usługi marketingu cyfrowego; podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo dostępu do Twoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Aby dowiedzieć się więcej na temat przysługujących Ci praw oraz jak możesz je wyegzekwować, zapoznaj się z dokumentem Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych kandydatów do pracy, Polityką prywatności serwisu i Regulaminem serwisu dostępnymi na naszych stronach internetowych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia działań rekrutacyjnych w tym: oceny kwalifikacji kandydata do pracy na określonym stanowisku, oceny zdolności i umiejętności  kandydata potrzebnych do pracy na określonym stanowisku, wybór odpowiedniej osoby lub odpowiednich osób do zatrudnienia, jest:

  • Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  • Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w formularzu, CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu realizacji przepisów prawa jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu wykonywania umów, świadczenia usług drogą elektroniczną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Z kolei podstawą prawną dopasowania treści stron i tematykę materiałów do Twoich zainteresowań, dokonywania pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi, jak również marketing własny Devire sp. z o.o., Devire s.r.o. oraz Devire GmbH jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych, w tym profilowanie oraz w celach analitycznych będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyrażasz zaznaczając przycisk zgody, znajdujący się pod formularzem aplikacyjnym.

Chcesz całkowicie usunąć swoje dane z naszej bazy?

Nic prostszego. W Devire nie przechowujemy danych wbrew Twojej woli. Skontaktuj się z nami pod adresem: gdpr@devire.eu lub drogą pocztową na adres: Devire Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa.