W ostatnich dniach sporo słyszymy o projekcie “Tarczy antykryzysowej” szykowanej przez rząd. O ile nikt z nas nie może mieć pewności co do jej ostatecznego kształtu, to postanowiliśmy zebrać kluczowe informacje na temat planowanych zmian w jednym miejscu. Specustawa porusza kwestie istotne zarówno dla pracodawcy, pracownika, jak i zespołów HR oraz Administracji. Na jakie wsparcie mogą liczyć? Jakie zmiany wprowadzi “Tarcza antykryzysowa”? 

Tarcza Antykryzysowa wprowadzi szereg ułatwień dla pracodawcy i pracownika. Obejmą m.in.: 

  • Badania lekarskie
  • Ochronę miejsc pracy
  • Zasiłek opiekuńczy
  • Składki ZUS 
  • Dofinansowanie wynagrodzeń i wiele innych. 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Pobierz PDF.

Jakie zmiany wprowadzi “Tarcza antykryzysowa”?

Dowiedź się więcej o projekcie “Tarczy antykryzysowej”. Skorzystaj z naszej ściągi dla HR!

Zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres dłuższy niż 14 dni (zmiana kręgu osób uprawnionych do zasiłku lub jego wydłużenie).

Badania lekarskie

Zawieszenie okresowych badań medycyny pracy oraz możliwość wykorzystania telemedycyny do badań wstępnych.

Ochrona miejsc pracy

Możliwość występowania przez przedsiębiorców z wnioskami o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy i dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy.

Składki ZUS

Przedsiębiorcy przysługują środki z FGŚP na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy w czasie przestoju ekonomicznego lu obniżonego wymiaru czasy pracy. 

Dofinansowanie wynagrodzeń

Możliwość przyznania przez starostę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ZUS, w przypadku spadku obrotów gospodarczych dla mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców.

Umowy o dzieło

Pracodawcy będą zobowiązani poinformować ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje ona pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Czas na rejestracje to 7 dni od daty jej zawarcia, a informacje dotyczące tych umów będą ewidencjonowane. 

Przesunięcie PPK

Przesunięcie dotyczące zawierania przez pracodawcę umów o prowadzeniu PPK na październik 2020 r.