Minął już ponad rok od wybuchu pandemii, która istotnie wpłynęła na kondycję światowej gospodarki. Jak zmienił się rynek pracy po roku pandemii? Zmiany nie ominęły Polski – praca zdalna stała się codziennością dla szerokiej rzeszy zatrudnionych, a osłabienie niektórych branż i wzmocnienie innych przyczyniło się do przetasowań na rodzimym rynku pracy.

Z satysfakcją przedstawiamy tegoroczną edycję raportu #RynekZmianyPracy 2021, w którym analizujemy obecną sytuację – biorąc pod uwagę wiele aspektów, takich jak kierunki zmian na rynku pracy, oczekiwania i motywacje pracowników, koszty poniesione przez pracodawców w wyniku kryzysu czy nowy model wykonywania pracy, który już dziś staje się rzeczywistością. Można powiedzieć, że ubiegły rok przyniósł prawdziwą rewolucję, transformując dotychczasowe zasady panujące na rynku pracy, a głównym celem naszego raportu jest kompleksowe zilustrowanie tej zmiany.

W raporcie na wiele pytań, między innymi:

  • Jak zmienił się rynek pracy po roku pandemii?
  • Kto i dlaczego zmienia obecnie pracę?
  • Jak będzie wyglądała praca i kultura organizacyjna przyszłości?
  • Jakie są motywacje pracowników?
  • Czego zatrudnieni oczekują od pracodawców?

Dla kogo przeznaczona jest publikacja?

Raport skierowany jest do:

  • pracodawców i menedżerów, którzy chcą dowiedzieć się, jak skutecznie rekrutować i zaspokajać potrzeby pracowników w nowej rzeczywistości.

  • pracowników i kandydatów, którzy chcą poznać swoje możliwości na rynku pracy i sprawdzić, jak wygląda ich sytuacja w porównaniu z innymi.

Jak przygotowaliśmy raport?

Raport jest drugą edycją badania realizowanego wśród specjalistów i kadry kierowniczej. Ankietę przeprowadziliśmy metodą CAWI, a odpowiedzi zbierane były od listopada 2020 roku do marca 2021 roku. Na nasze pytania odpowiedziało 3002 respondentów, spośród których 48% to specjaliści, 39% – menedżerowie, 7% – osoby na stanowiskach asystenckich, a 6% – studenci i wolni strzelcy.

3002 osoby podzieliły się z nami swoim doświadczeniem.

Rynek pracy po roku pandemii: trendy i najważniejsze wnioski

Kierunek zmiana

Zarówno z powodu pandemii, jak i pomimo niej, w 2020 roku pracę zmieniło sporo, bo 43% ankietowanych. Na sytuację pracowników duży wpływ miała branża, w której działają, a także poziom stanowiska i wiek.

Talent bez granic

Dzięki pracy zdalnej pracodawcy dostrzegli szansę na dostęp do dużo większej puli talentów. Dziś ograniczenia związane z odległością tracą na znaczeniu, co zrewolucjonizuje sposób, w jaki pracujemy.

W poszukiwaniu równowagi

Dzięki pracy zdalnej pracodawcy dostrzegli szansę na dostęp do dużo większej puli talentów. Dziś ograniczenia związane z odległością tracą na znaczeniu, co zrewolucjonizuje sposób, w jaki pracujemy.