Jak zacząć karierę jako kontraktor IT w Polsce?
 • Jak zacząć karierę jako kontraktor IT w Polsce?

   

  Założenie działalności gospodarczej w Polsce jest możliwe dla każdego, nawet w przypadku braku polskiego obywatelstwa. Jesteś pracownikiem IT? Zastanawiasz się jak zacząć karierę jako kontraktor IT? Niezależnie od tego czy jako obcokrajowiec już prowadzisz własną działalność poza granicami Polski czy zastanawiasz się nad rozpoczęciem procedury rejestracji firmy na terenie Polski, ten artykuł pomoże Ci rozpocząć karierę kontraktora IT!

  Jakie warunki trzeba spełniać?

  Procedura rejestracji działalności gospodarczej w Polsce to prosta sprawa. W dalszym ciągu łatwość tego procesu zachęca wielu pracowników IT do wybrania właśnie tej formy współpracy. Czy wiesz jednak, że nie trzeba być obywatelem Polski, aby taką działalność założyć. Jakie warunki trzeba spełnić? Podpowiadamy! Ustawa wyróżnia dwie grupy cudzoziemców, którzy mogą założyć działalność gospodarczą:

  • obywatele państw Unii Europejskiej oraz państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu,
  • obywatele innych państw.

  Osoby posiadające obywatelstwo państwa Unii Europejskiej lub państwa objętego umową o wolnym handlu mogą założyć działalność na takich samych zasadach jak obywatel Polski. Warto podkreślić, że obywatele Stanów Zjednoczonych i Szwajcarii mogą prowadzić działalność w Polsce bez ograniczeń od czasu zawarcia umowy międzynarodowej między tymi krajami.

  element dekoracyjny
  element dekoracyjny

  W przypadku cudzoziemców spoza UE lub państw objętych umową o wolnym handlu, ważne jest, aby kontraktor IT spełniał przynajmniej jeden z warunków przed rozpoczęciem procesu rejestracji firmy:

  • posiadanie tytułu pobytowego,
  • założenie w Polsce spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej,
  • przystąpienie do spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółki akcyjnej i spółki akcyjnej oraz nabywanie udziałów lub akcji w tych spółkach,
  • założenie w Polsce oddziału przedsiębiorcy zagranicznego.

  Aby założyć jednoosobową działalność gospodarczą, pierwszym krokiem jest wypełnienie i złożenie wniosku CEIDG-1. Do tego niezbędny jest numer PESEL. Osoby, które nie posiadają polskiego numeru PESEL, nie będą mogły wypełnić wniosku o wpis do CEIDG-1. Rozwiązanie w tym przypadku jest proste: złożenie wniosku o meldunek lub wniosku o nadanie numeru PESEL.

  Jak założyć własną firmę krok po kroku?

  Złożenie wniosku o wpis do rejestru CEIDG-1 jest bezpłatne i automatycznie łączy się z rejestracją jako płatnik składek w ZUS. Numery NIP oraz REGON nadawane są z urzędu przy składaniu tego formularza, więc nie trzeba też osobno o nie wnioskować! Należy również pamiętać, że w okresie 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorcy muszą zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłoszenie do ubezpieczenia na formularzu ZUS ZUA.

  Chcesz dowiedzieć się więcej o korzyściach płynących z IT Contractingu? Sprawdź następujące publikacje:

  element dekoracyjny
  element dekoracyjny

  Prowadzenie działalności gospodarczej poza Polską, a IT Contracting

  Aby zacząć karierę jako kontraktor IT w Polsce nie trzeba prowadzić jednoosobowej działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku współpracy z Devire, jedyną przeszkodą do zawarcia umowy B2B jest prowadzenie przez kontraktora działalności w kraju UE lub innym kraju praktykującym szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. raje podatkowe). O czym należy pamiętać przy nawiązywaniu współpracy z agencją rekrutacyjno-outsourcingową?

  Kontraktor zobowiązany jest do przesłania certyfikatu rezydencji podatkowej potwierdzającego, w jakim kraju rozlicza się z podatków dochodowych w terminie 30 dni od daty nawiązania współpracy. Oryginał dokumentu lub notarialnie potwierdzona kopia oraz informacja o tym, czy dana osoba jest płatnikiem podatku VAT będą weryfikowane z unijnej bazy VIES.

  Faktura przesyłana do Devire musi być dwujęzyczna (polski/angielski), przy czym może pojawić się język ojczysty kontraktora – jeśli jest to konieczne dla podmiotu wystawiającego dokument. Jeżeli faktura jest wystawiana w walucie EUR lub USD, na dokumencie musi znajdować się informacja o przeliczeniu na podstawie kursu NBP. Wystawiając fakturę, kontraktor powinien zwrócić uwagę na to, kiedy został ustalony przelicznik waluty. Musi być to ostatni dzień roboczy poprzedzającym datę wykonania usługi.

  Jak zacząć karierę jako kontraktor IT w Polsce - o czym należy pamiętać?

  Zanim zdecydujesz się rozpocząć proces rejestracji działalności gospodarzącej w Polsce, warto zastanowić się jakie korzyści płyną z wyboru takiego rozwiązania. Jeżeli dla kontraktora korzystniejsze jest prowadzenie działalności w innym kraju, powinno się zwrócić uwagę na to, czy agencja rekrutacyjno-outsourcingowa oferuje możliwość współpracy z obcokrajowcami mieszkającymi i posiadającymi działalność poza granicami Polski.

  Jednak w przypadku osób zamieszkujących na ternie Polski warto przyjrzeć się treści ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Bowiem prawo jasno określa, że przy formalnej rejestracji działalności gospodarczej za granicą konieczne będzie płacenie podatków od tej działalności o ile miejscem zamieszkania kontraktora jest Polska. Co więcej, rejestracja firmy w innym kraju w celu obniżenia kosztów podatkowych podczas wykonywania operacji gospodarczych w Polsce jest nielegalna.

  Tematyka działalności gospodarczej jest bardzo obszerna. Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat? Skontaktuj się z ekspertami Devire

  element dekoracyjny

  O Autorze

  Aneta Stolarska-Rogala – HR & Administration Manager – w Devire odpowiada za administrację personalną outsourcingu. Posiada ponad 7-letnie doświadczenie w obszarze outsourcingu personalnego i IT Contractingu.

  „Jak zacząć karierę jako kontraktor IT w Polsce?” jest kolejnym artykułem naszej serii “IT Contracting – nowoczesna forma współpracy”. Dowiedź się więcej o możliwościach jakie niesie ze sobą IT Contracting.

  Jeśli potrzebujesz sprawdzonej agencji rekrutacyjnej lub szukasz najlepszych ekspertów na rynku pracy, którzy pomogą Ci zrealizować kluczowy projekt, to skontaktuj się z nami.

  Ile zarabia się teraz w IT?
  Sprawdź aktualny raport zarobków w IT - pierwsza połowa 2023