W 2020 roku zespół Recruitment Process Outsourcing w Devire został poproszony o wsparcie w budowie ponad 200-osobowego centrum kompetencyjnego w Warszawie. W naszym RPO Case Study przybliżamy sposób, w jaki podeszliśmy do tego wyzwania, a także jakie były efekty współpracy z klientem.

RPO Case Study: Budowa centrum kompetencyjnego w Warszawie

Wyzwanie postawione przez klienta było niemałe: budowa centrum zatrudniającego około 200 osób w obszarach finansów, logistyki, zakupów, IT, audytu i podatków w ciągu 18 miesięcy. Rozwiązanie, które zaproponowaliśmy klientowi to tzw. Full RPO, w którym zespół Devire całkowicie przejął odpowiedzialność za proces od początku, do końca.

Jednym z pierwszych zadań postawionych przed zespołem Devire Recruitment Process Outsourcing, była budowa oraz implementacja strategii rekrutacyjnej i standardów współpracy z kandydatami (candidate experience). Równolegle toczyły się też prace nad strategią oraz  kampanią employer brandingową, która wspierała nie tylko budowę świadomości marki pracodawcy, ale przede wszystkim proces sourcingowy. Za realizacje działań z obszaru EB odpowiadał zespół agencji employer brandingowej devire.digital.

Dzięki pracy bezpośrednio w biurze Klienta oraz wykorzystaniu całej palety narzędzi sourcingowych, zespół Devire szybko przystąpił do poszukiwań kandydatów zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem. W ramach usługi Recruitement Process Outsourcing wsparliśmy także klienta w tranzycji do nowego systemu ATS, zapewniając bezpieczny transfer wszystkich niezbędnych danych, adaptację wypracowanych wcześniej procesów oraz wdrożenie użytkowników.

Recruitment Process Outsourcing z Devire – wyniki współpracy

W czasie trwania projektu nasz Klient zdecydował o jego przyspieszeniu – z zakładanych pierwotnie 18 miesięcy na 12. Pomimo tej zmiany zespół Devire zrealizował wszystkie zakładane w pierwotnym planie rekrutacje, obsadzając blisko 200 ról na poziomach specjalistycznych i kierowniczych w kilkunastu obszarach funkcyjnych.

Chcesz poznać kulisy tego projektu i konkretne liczby?
Pobierz pełną wersję RPO Case Study Devire:

RPO Case Study: Budowa centrum kompetencyjnego w Warszawie

Zobacz więcej:

Nasze rozwiązania

Poznaj rozwiązania Devire wspierające poszukiwanie, zatrudnianie i angażowanie pracowników.

Przegląd Wynagrodzeń

Szukasz informacji o aktualnych stawkach wynagrodzeń? Pobierz Raport Przegląd Wynagrodzeń 2021

Employer branding

Pomimo pandemii, wyścig po talenty nie ustaje. Pozaj devire.digital - agencję EB z sercem w digitalu